Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 februari 2020 - Torsdagen den 13 februari 2020 201k
Onsdagen den 12 februari 2020160kUtgåva: Onsdagen den 12 februari 2020, 16:55
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
56 pointFörberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
14***voteIngående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam
Rekommendation:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Utskottet för internationell handel
12Tidsfrist voteIngående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)
Betänkande:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
[2018/0356M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
13***voteAvtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam
Rekommendation:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar
av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Utskottet för internationell handel
24Tidsfrist voteAvtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)
Betänkande:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
[2018/0358M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
66Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Tidsfrist voteEn EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen
Resolutionsförslag
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Debatt: Onsdagen den 18 december 2019
45Tidsfrist voteResolutionsförslag - Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Tidsfrist voteFöreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Resolutionsförslag
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Tidsfrist voteEuropeiska centralbanken – årsrapport 2018
Betänkande:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018
[2019/2129(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
16Tidsfrist voteResolutionsförslag - Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
55 pointEtt socialt Europa i en digital värld
Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategi för jämställdhet
Uttalande av kommissionen
[2020/2515(RSP)]
26Tidsfrist pointEU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission
Muntlig fråga - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Rådet
EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission
25Tidsfrist***IpointFalska och äkta handlingar online (FADO-systemet)
Betänkande:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
64 pointLäget i EU:s kamp mot penningtvätt i ljuset av Luanda Leaks
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2562(RSP)]
35 pointDen humanitära situationen för flyktingar vid EU:s yttre gränser
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2523(RSP)]
49 pointBättre internet för barn
Uttalande av kommissionen
[2020/2547(RSP)]
72 pointCoronavirus: säkerställande av grundläggande rättigheter och en samordnad EU-insats
Uttalande av kommissionen
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)60'
Föredragande6'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointIngående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
24item on the agendapointAvtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
66item on the agendapointInvändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse
  -ÄndringsförslagFredagen den 7 februari 2020, 12:00
48item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar
  -ÄndringsförslagFredagen den 7 februari 2020, 12:00
18item on the agendapointEn EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 februari 2020, 20:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 februari 2020, 21:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 februari 2020, 16:00
45item on the agendapointAutomatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -ResolutionsförslagFredagen den 7 februari 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 10 februari 2020, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 februari 2020, 16:00
60item on the agendapointFöreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
  -ResolutionsförslagFredagen den 7 februari 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 10 februari 2020, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 februari 2020, 16:00
11item on the agendapointEuropeiska centralbanken – årsrapport 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
16item on the agendapointDen olagliga handeln med sällskapsdjur i EU
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 10 februari 2020, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 februari 2020, 16:00
26item on the agendapointEU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetFredagen den 7 februari 2020, 12:00
25item on the agendapointFalska och äkta handlingar online (FADO-systemet)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 februari 2020, 20:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 februari 2020, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 februari 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 12 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy