Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 февруари 2020 г. - Четвъртък, 13 февруари 2020 г. 227k
Четвъртък, 13 февруари 2020159kВерсия: Cряда, 12 февруари 2020, 16:49
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
47 pointСтратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони
Въпрос с искане за устен отговор - [2020/2542(RSP)]
     
Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
54Срок -Гвинея Конакри, и по-специално насилието спрямо протестиращите
[2020/2551(RSP)]
RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020
53Срок -Детски труд в мини в Мадагаскар
[2020/2552(RSP)]
B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
42 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
25Срок***IvoteСистема „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)
Доклад:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
26Срок voteПредложение за резолюция - Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
[2019/2967(RSP)]
B9-0093/2020, B9-0095/2020
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
65 pointПътна безопасност
Изявление на Комисията
[2020/2563(RSP)]
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Автори на предложенията за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от Правилника за дейността)   (2x2') 4'
Членове на ЕП89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
54item on the agendapointГвинея Конакри, и по-специално насилието спрямо протестиращите
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 февруари 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 12 февруари 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 12 февруари 2020, 14:00
53item on the agendapointДетски труд в мини в Мадагаскар
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 февруари 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 12 февруари 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 12 февруари 2020, 14:00
25item on the agendapointСистема „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 февруари 2020, 13:00
26item on the agendapointПриоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 5 февруари 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПетък, 7 февруари 2020, 12:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 февруари 2020, 20:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 февруари 2020, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 12 февруари 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 12 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност