Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 228k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020153kΈκδοση: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 16:50
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
47 pointΣτρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές
Προφορική ερώτηση - [2020/2542(RSP)]
     
Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
54Προθεσμία -Γουινέα-Κόνακρι, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
[2020/2551(RSP)]
RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020
53Προθεσμία -Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης
[2020/2552(RSP)]
B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
42 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
25Προθεσμία***IvoteΣύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO)
Έκθεση:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
26Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
[2019/2967(RSP)]
B9-0093/2020, B9-0095/2020
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
65 pointΟδική ασφάλεια
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2563(RSP)]
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"5'
Συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 144 του Κανονισμού)   (2x2') 4'
Βουλευτές89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
54item on the agendapointΓουινέα-Κόνακρι, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 14:00
53item on the agendapointΠαιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 14:00
25item on the agendapointΣύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
26item on the agendapointΟι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΠαρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου