Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. veebruar 2020 - Neljapäev, 13. veebruar 2020 201k
Neljapäev, 13. veebruar 2020150kVersioon: Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 16:51
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
47 pointStrateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade oluline roll
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2542(RSP)]
     
Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Komisjon
Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade keskne roll
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
54Tähtaeg -Guinea Conakry, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald
[2020/2551(RSP)]
RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020
53Tähtaeg -Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes
[2020/2552(RSP)]
B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
42 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)
25Tähtaeg***IvoteVõltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem)
Raport:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
26Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks
[2019/2967(RSP)]
B9-0093/2020, B9-0095/2020
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
65 pointLiiklusohutus
Komisjoni avaldus
[2020/2563(RSP)]
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Resolutsiooni ettepanekute koostajad (kodukorra artikkel 144)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 144)   (2x2') 4'
Parlamendiliikmed89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
54item on the agendapointGuinea Conakry, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 14:00
53item on the agendapointLapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 14:00
25item on the agendapointVõltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
26item on the agendapointELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudReede, 7. veebruar 2020, 12:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. veebruar 2020, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika