Agenda
StraatsburgMaandag 10 februari 2020 - Donderdag 13 februari 2020 204k
Donderdag 13 februari 2020154kVersie: Woensdag 12 februari 2020, 16:53
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
47 pointDe strategie “van boer tot bord” - de centrale rol van landbouwers en plattelandsgebieden
Mondelinge vraag - [2020/2542(RSP)]
     
Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
De strategie “van boer tot bord” – de centrale rol van landbouwers en plattelandsgebieden
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
54Deadline -Guinee, met name geweld tegen demonstranten
[2020/2551(RSP)]
RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020
53Deadline -Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar
[2020/2552(RSP)]
B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
42 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
25Deadline***IvoteFADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)
Verslag:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
26Deadline voteOntwerpresolutie - EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw
[2019/2967(RSP)]
B9-0093/2020, B9-0095/2020
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
65 pointVerkeersveiligheid
Verklaring van de Commissie
[2020/2563(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"5'
Indieners van ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 144 van het Reglement)   (2x2') 4'
Leden89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
54item on the agendapointGuinee, met name geweld tegen demonstranten
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 10 februari 2020, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 12 februari 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 12 februari 2020, 14:00
53item on the agendapointKinderarbeid in mijnen op Madagaskar
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 10 februari 2020, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 12 februari 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 12 februari 2020, 14:00
25item on the agendapointFADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 februari 2020, 13:00
26item on the agendapointEU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 5 februari 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieVrijdag 7 februari 2020, 12:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 februari 2020, 20:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 februari 2020, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 12 februari 2020, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid