Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 lutego 2020 r. - Czwartek, 13 lutego 2020 r. 211k
Czwartek, 13 lutego 2020161kWersja: Środa, 12 lutego 2020, 16:53
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
47 pointStrategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2542(RSP)]
     
Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
54Termin -Gwinea Konakry, w szczególności przemoc wobec demonstrantów
[2020/2551(RSP)]
RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020
53Termin -Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze
[2020/2552(RSP)]
B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
42 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
25Termin***IvoteSystem FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)
Sprawozdanie:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
26Termin voteProjekt rezolucji - Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
[2019/2967(RSP)]
B9-0093/2020, B9-0095/2020
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
65 pointBezpieczeństwo ruchu drogowego
Oświadczenie Komisji
[2020/2563(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali5'
Autorzy projektów rezolucji (art. 144)1'
Procedura pytań z sali (art. 144 Regulaminu PE)   (2x2') 4'
Posłowie89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
54item on the agendapointGwinea Konakry, w szczególności przemoc wobec demonstrantów
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 12 lutego 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 12 lutego 2020, 14:00
53item on the agendapointPraca dzieci w kopalniach na Madagaskarze
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 12 lutego 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 12 lutego 2020, 14:00
25item on the agendapointSystem FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
26item on the agendapointPriorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
  -poprawkiPiątek, 7 lutego 2020, 12:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 lutego 2020, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 12 lutego 2020, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności