Föredragningslista
BrysselMåndagen den 9 mars 2020 - Tisdagen den 10 mars 2020 158k
Tisdagen den 10 mars 2020144kUtgåva: Tisdagen den 10 mars 2020, 08:47
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:00   Debatt
15:00 - 18:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:00   Debatt       Talartid
64Tidsfrist pointCoronavirusutbrottet – det aktuella läget och en samordnad EU-reaktion på de hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2591(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.
15:00 - 18:00   Debatt       Talartid
56 pointSlutsatser från det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2020/2575(RSP)]
66 pointMigrationssituationen vid den grekisk-turkiska gränsen och EU:s gemensamma reaktion
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2594(RSP)]
09:00 - 12:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
15:00 - 18:00   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)15'
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
64item on the agendapointCoronavirusutbrottet – det aktuella läget och en samordnad EU-reaktion på de hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna
Senaste uppdatering: 10 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy