Дневен ред
Брюксел
Четвъртък, 26 март 2020 г. 167k
Четвъртък, 26 март 2020150kВерсия: Четвъртък, 26 март 2020, 10:50
 Точки от дневния ред
10:00   Възобновяване на сесията и ред на работа
10:00 - 11:00   Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
10:30 - 12:30   Разисквания
12:30   Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за извънредна процедура
17:30 - 18:30   Гласувания на изменения
20:00   Обявяване на резултатите от гласуванията на измененията
20:00 - 21:00   Окончателни гласувания
22:30 - 23:00   Обявяване на резултатите от окночателните гласувания
 Време за изказвания
 Срокове

10:00   Възобновяване на сесията и ред на работа      
10:00 - 11:00   Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)      
1Срок***IpointРазпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
2Срок***IpointСпецифични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Комисия по регионално развитие
3Срок***IpointФинансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Комисия по регионално развитие
10:30 - 12:30   Разисквания       Време за изказвания
5 pointКоординиран европейски отговор на избухването на COVID-19
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2610(RSP)]
12:30   Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за извънредна процедура      
17:30 - 18:30   Гласувания на изменения      
1Срок***IpointРазпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
2Срок***IpointСпецифични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Комисия по регионално развитие
3Срок***IpointФинансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Комисия по регионално развитие
20:00   Обявяване на резултатите от гласуванията на измененията      
20:00 - 21:00   Окончателни гласувания      
1Срок***IvoteРазпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
2Срок***IvoteСпецифични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Комисия по регионално развитие
3Срок***IvoteФинансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Комисия по регионално развитие
22:30 - 23:00   Обявяване на резултатите от окночателните гласувания      
10:30 - 12:30   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
1item on the agendapointРазпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 26 март 2020, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеЧетвъртък, 26 март 2020, 16:00
2item on the agendapointСпецифични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)
Younous Omarjee
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 26 март 2020, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеЧетвъртък, 26 март 2020, 16:00
3item on the agendapointФинансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве
Younous Omarjee
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 26 март 2020, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеЧетвъртък, 26 март 2020, 16:00
Последно осъвременяване: 26 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност