Pořad jednání
Brusel
Čtvrtek, 26. března 2020 166k
Čtvrtek, 26. března 2020154kVerze: Čtvrtek, 26. března 2020, 10:50
 Body k pořadu jednání
10:00   Pokračování zasedání a plán práce
10:00 - 11:00   Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
10:30 - 12:30   Rozpravy
12:30   Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy
17:30 - 18:30   Hlasování o pozměňovacích návrzích
20:00   Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích
20:00 - 21:00   Konečné hlasování
22:30 - 23:00   Oznámení výsledků konečného hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

10:00   Pokračování zasedání a plán práce      
10:00 - 11:00   Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)      
1Lhůta***IpointSpolečná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
Žádost Komise o použití naléhavého postupu
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
2Lhůta***IpointSpecifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)
Žádost Komise o použití naléhavého postupu
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
3Lhůta***IpointFinanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví
Žádost Komise o použití naléhavého postupu
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
10:30 - 12:30   Rozpravy       Řečnická doba
5 pointEvropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2610(RSP)]
12:30   Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy      
17:30 - 18:30   Hlasování o pozměňovacích návrzích      
1Lhůta***IpointSpolečná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
2Lhůta***IpointSpecifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
3Lhůta***IpointFinanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
20:00   Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích      
20:00 - 21:00   Konečné hlasování      
1Lhůta***IvoteSpolečná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
2Lhůta***IvoteSpecifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
3Lhůta***IvoteFinanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
22:30 - 23:00   Oznámení výsledků konečného hlasování      
10:30 - 12:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
1item on the agendapointSpolečná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 26. března 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníČtvrtek, 26. března 2020, 16:00
2item on the agendapointSpecifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)
Younous Omarjee
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 26. března 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníČtvrtek, 26. března 2020, 16:00
3item on the agendapointFinanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví
Younous Omarjee
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 26. března 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníČtvrtek, 26. března 2020, 16:00
Poslední aktualizace: 26. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí