Dagsorden
Bruxelles
Torsdag den 26. marts 2020 164k
Torsdag den 26. marts 2020150kUdgave: Torsdag den 26. marts 2020, 10:50
 Punkter på dagsordenen
10:00   Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
10:00 - 11:00   Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
10:30 - 12:30   Forhandling
12:30   Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodninger om uopsættelig forhandling
17:30 - 18:30   Afstemning om ændringsforslag
20:00   Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om ændringsforslag
20:00 - 21:00   Endelig afstemning
22:30 - 23:00   Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning
 Taletid
 Frister

10:00   Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen      
10:00 - 11:00   Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)      
1Frist***IpointFælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
2Frist***IpointSærlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
3Frist***IpointFinansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
10:30 - 12:30   Forhandling       Taletid
5 pointEn koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2610(RSP)]
12:30   Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodninger om uopsættelig forhandling
     
17:30 - 18:30   Afstemning om ændringsforslag      
1Frist***IpointFælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
2Frist***IpointSærlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
3Frist***IpointFinansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
20:00   Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om ændringsforslag      
20:00 - 21:00   Endelig afstemning      
1Frist***IvoteFælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
2Frist***IvoteSærlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
3Frist***IvoteFinansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
22:30 - 23:00   Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning      
10:30 - 12:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
1item on the agendapointFælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 26. marts 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Torsdag den 26. marts 2020, 16:00
2item on the agendapointSærlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]
Younous Omarjee
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 26. marts 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Torsdag den 26. marts 2020, 16:00
3item on the agendapointFinansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

Younous Omarjee
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 26. marts 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Torsdag den 26. marts 2020, 16:00
Seneste opdatering: 26. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik