Darbotvarkė
Briuselis
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d. 162k
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d.151kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 10:50
 Darbotvarkės klausimai
10:00   Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
10:00 - 11:00   Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
10:30 - 12:30   Diskusijos
12:30   Balsavimo rezultatų dėl prašymų taikyti skubos tvarką paskelbimas
17:30 - 18:30   Balsavimas dėl pakeitimų
20:00   Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas
20:00 - 21:00   Galutinis balsavimas
22:30 - 23:00   Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

10:00   Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka      
10:00 - 11:00   Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)      
1Galutinis terminas***IpointLaiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
2Galutinis terminas***IpointKonkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
3Galutinis terminas***IpointFinansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
10:30 - 12:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
5 pointKoordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2610(RSP)]
12:30   Balsavimo rezultatų dėl prašymų taikyti skubos tvarką paskelbimas      
17:30 - 18:30   Balsavimas dėl pakeitimų      
1Galutinis terminas***IpointLaiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
2Galutinis terminas***IpointKonkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
3Galutinis terminas***IpointFinansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
20:00   Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas      
20:00 - 21:00   Galutinis balsavimas      
1Galutinis terminas***IvoteLaiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
2Galutinis terminas***IvoteKonkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
3Galutinis terminas***IvoteFinansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
22:30 - 23:00   Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas      
10:30 - 12:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
1item on the agendapointLaiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduKetvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 16:00
2item on the agendapointKonkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)
Younous Omarjee
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduKetvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 16:00
3item on the agendapointFinansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją
Younous Omarjee
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduKetvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d., 16:00
Atnaujinta: 2020 m. kovo 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika