Dnevni red
Bruselj
Četrtek, 26. marec 2020 161k
Četrtek, 26. marec 2020150kRazličica: Četrtek, 26. marec 2020, 10:56
 Točke na dnevnem redu
10:00   Nadaljevanje zasedanja in razpored dela
10:00 - 11:00   Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)
10:30 - 12:30   Razprave
12:30   Objava izida glasovanj o prošnjah za nujni postopek
17:30 - 18:30   Glasovanje o predlogih sprememb
20:00   Objava izida glasovanj o predlogih sprememb
20:00 - 21:00   Končno glasovanje
22:30 - 23:00   Objava izida končnih glasovanj
 Čas za govor
 Roki

10:00   Nadaljevanje zasedanja in razpored dela      
10:00 - 11:00   Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)      
1Rok***IpointSkupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Odbor za promet in turizem
2Rok***IpointPosebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus)
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
3Rok***IpointFinančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
10:30 - 12:30   Razprave       Čas za govor
5 pointUsklajeni evropski odziv na izbruh koronavirusa COVID-19
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2610(RSP)]
12:30   Objava izida glasovanj o prošnjah za nujni postopek      
10 point
17:30 - 18:30   Glasovanje o predlogih sprememb      
1Rok***IpointSkupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Odbor za promet in turizem
2Rok***IpointPosebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
3Rok***IpointFinančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
20:00   Objava izida glasovanj o predlogih sprememb      
11 point
20:00 - 21:00   Končno glasovanje      
1Rok***IvoteSkupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Odbor za promet in turizem
2Rok***IvotePosebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus)
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
3Rok***IvoteFinančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
22:30 - 23:00   Objava izida končnih glasovanj      
10:30 - 12:30   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
1item on the agendapointSkupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 26. marec 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 26. marec 2020, 16:00
2item on the agendapointPosebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus)
Younous Omarjee
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 26. marec 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 26. marec 2020, 16:00
3item on the agendapointFinančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju
Younous Omarjee
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 26. marec 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 26. marec 2020, 16:00
Zadnja posodobitev: 26. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov