Föredragningslista
Bryssel
Torsdagen den 26 mars 2020 162k
Torsdagen den 26 mars 2020150kUtgåva: Torsdagen den 26 mars 2020, 10:51
 Punkter på föredragningslistan
10:00   Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
10:00 - 11:00   Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)
10:30 - 12:30   Debatt
12:30   Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna om begäranden om brådskande förfarande
17:30 - 18:30   Omröstningar om ändringsförslag
20:00   Tillkännagivande av resultatet av omröstningarna om ändringsförslag
20:00 - 21:00   Slutomröstningar
22:30 - 23:00   Tillkännagivande av resultaten av slutomröstningarna
 Talartid
 Tidsfrister

10:00   Återupptagande av sessionen samt arbetsplan      
10:00 - 11:00   Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)      
1Tidsfrist***IpointFördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Utskottet för transport och turism
2Tidsfrist***IpointSärskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Utskottet för regional utveckling
3Tidsfrist***IpointEkonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Utskottet för regional utveckling
10:30 - 12:30   Debatt       Talartid
5 pointSamordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2610(RSP)]
12:30   Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna om begäranden om brådskande förfarande      
17:30 - 18:30   Omröstningar om ändringsförslag      
1Tidsfrist***IpointFördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Utskottet för transport och turism
2Tidsfrist***IpointSärskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Utskottet för regional utveckling
3Tidsfrist***IpointEkonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Utskottet för regional utveckling
20:00   Tillkännagivande av resultatet av omröstningarna om ändringsförslag      
20:00 - 21:00   Slutomröstningar      
1Tidsfrist***IvoteFördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]
Utskottet för transport och turism
2Tidsfrist***IvoteSärskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]
 Younous Omarjee
[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
Utskottet för regional utveckling
3Tidsfrist***IvoteEkonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan
 Younous Omarjee
[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
Utskottet för regional utveckling
22:30 - 23:00   Tillkännagivande av resultaten av slutomröstningarna      
10:30 - 12:30   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
1item on the agendapointFördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 26 mars 2020, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTorsdagen den 26 mars 2020, 16:00
2item on the agendapointSärskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]
Younous Omarjee
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 26 mars 2020, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTorsdagen den 26 mars 2020, 16:00
3item on the agendapointEkonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan
Younous Omarjee
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 26 mars 2020, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTorsdagen den 26 mars 2020, 16:00
Senaste uppdatering: 26 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy