Pořad jednání
BruselČtvrtek, 16. dubna 2020 - Pátek, 17. dubna 2020 189k
Čtvrtek, 16. dubna 2020160kVerze: Čtvrtek, 16. dubna 2020, 09:47
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:00   Rozpravy
09:30 - 10:30   První hlasování
13:30   Oznámení výsledků
13:30 - 14:30   Druhé hlasování
17:00   Oznámení výsledků
17:00 - 18:00   Třetí hlasování
20:30   Oznámení výsledků
20:30 - 21:30   Čtvrté hlasování
22:50   Oznámení výsledků
23:00   Konec denního zasedání
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:00   Rozpravy       Řečnická doba
25  pointPokračování zasedání a plán práce
4Lhůta pointKoordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   První hlasování      
  pointHlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
5***-Nařízení o změně víceletého finančního rámce na období 2014–2020

Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Rozpočtový výbor
9Lhůta -Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Rozpočtový výbor
10Lhůta -Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Rozpočtový výbor
6Lhůta -Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – posílení Úřadu evropského veřejného žalobce – 2020/2053(BUD)
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Rozpočtový výbor
7Lhůta -Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby; okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Rozpočtový výbor
8Lhůta -Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v rocena rok 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Rozpočtový výbor
11Lhůta***I-Specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
12Lhůta***I-Zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
13Lhůta***I-Zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Výbor pro rybolov
14Lhůta***I-Zdravotnické prostředky
Žádost Komise o použití naléhavého postupu

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
4Lhůta -
[2020/2616(RSP)]
Hlasování o pozměňovacích návrzích I – společný návrh usnesení
13:30   Oznámení výsledků      
26  pointOznámení výsledků
13:30 - 14:30   Druhé hlasování      
5***voteNařízení o změně víceletého finančního rámce na období 2014–2020


[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Rozpočtový výbor
4Lhůta voteKoordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Hlasování o pozměňovacích návrzích II – společný návrh usnesení
17:00   Oznámení výsledků      
27  pointOznámení výsledků
17:00 - 18:00   Třetí hlasování      
34Lhůta pointHlasování o pozměňovacích návrzích III – společný návrh usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
20:30   Oznámení výsledků      
28  pointOznámení výsledků
20:30 - 21:30   Čtvrté hlasování      
16Lhůta voteHlasování o pozměňovacích návrzích IV – společný návrh usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
22:50   Oznámení výsledků      
29  pointOznámení výsledků
23:00   Konec denního zasedání      
09:00 - 12:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointKoordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
  -Návrhy usneseníÚterý, 14. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 15. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 15. dubna 2020, 19:00
9item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
10item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
6item on the agendapointUvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – posílení Úřadu evropského veřejného žalobce – 2020/2053(BUD)
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
7item on the agendapointUvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby; okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
8item on the agendapointUvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v rocena rok 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
11item on the agendapointSpecifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
12item on the agendapointZavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
13item on the agendapointZvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
14item on the agendapointZdravotnické prostředky
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
34item on the agendapointHlasování o pozměňovacích návrzích III – společný návrh usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
  -Návrhy usneseníÚterý, 14. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 15. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 15. dubna 2020, 19:00
16item on the agendapointHlasování o pozměňovacích návrzích IV – společný návrh usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
  -Návrhy usneseníÚterý, 14. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 15. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 15. dubna 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 16. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí