Päevakord
BrüsselNeljapäev, 16. aprill 2020 - Reede, 17. aprill 2020 179k
Neljapäev, 16. aprill 2020150kVersioon: Neljapäev, 16. aprill 2020, 09:47
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:00   Arutelud
09:30 - 10:30   Esimene hääletusvoor
13:30   Tulemuste teatavakstegemine
13:30 - 14:30   Teine hääletusvoor
17:00   Tulemuste teatavakstegemine
17:00 - 18:00   Kolmas hääletusvoor
20:30   Tulemuste teatavakstegemine
20:30 - 21:30   Neljas hääletusvoor
22:50   Tulemuste teatavakstegemine
23:00   Istungi lõpetamine
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:00   Arutelud       Kõneaeg
25  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
4Tähtaeg pointELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Esimene hääletusvoor      
  pointHääletus kiireloomulise arutelu korraldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
5***-Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Eelarvekomisjon
9Tähtaeg -Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Eelarvekomisjon
10Tähtaeg -Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Eelarvekomisjon
6Tähtaeg -Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Eelarvekomisjon
7Tähtaeg -Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Eelarvekomisjon
8Tähtaeg -Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Eelarvekomisjon
11Tähtaeg***I-Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu

Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Regionaalarengukomisjon
12Tähtaeg***I-Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
13Tähtaeg***I-Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Kalanduskomisjon
14Tähtaeg***I-Meditsiiniseadmed
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
4Tähtaeg -
[2020/2616(RSP)]
Muudatusettepanekute hääletamine I – resolutsiooni ühisettepanek
13:30   Tulemuste teatavakstegemine      
26  pointTulemuste teatavakstegemine
13:30 - 14:30   Teine hääletusvoor      
5***voteMäärus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Eelarvekomisjon
4Tähtaeg voteELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Muudatusettepanekute hääletamine II – resolutsiooni ühisettepanek
17:00   Tulemuste teatavakstegemine      
27  pointTulemuste teatavakstegemine
17:00 - 18:00   Kolmas hääletusvoor      
34Tähtaeg pointMuudatusettepanekute hääletamine III – resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
20:30   Tulemuste teatavakstegemine      
28  pointTulemuste teatavakstegemine
20:30 - 21:30   Neljas hääletusvoor      
16Tähtaeg voteMuudatusettepanekute hääletamine IV – resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
22:50   Tulemuste teatavakstegemine      
29  pointTulemuste teatavakstegemine
23:00   Istungi lõpetamine      
09:00 - 12:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. aprill 2020, 19:00
9item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
10item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
6item on the agendapointPaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
7item on the agendapointPaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
8item on the agendapointEttenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
11item on the agendapointErimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
12item on the agendapointErimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
13item on the agendapointErimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
14item on the agendapointMeditsiiniseadmed
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
34item on the agendapointMuudatusettepanekute hääletamine III – resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. aprill 2020, 19:00
16item on the agendapointMuudatusettepanekute hääletamine IV – resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. aprill 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 16. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika