Esityslista
BrysselTorstai 16. huhtikuuta 2020 - Perjantai 17. huhtikuuta 2020 178k
Torstai 16. huhtikuuta 2020149kVersio: Torstai 16. huhtikuuta 2020, 09:52
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:00   Keskustelut
09:30 - 10:30   Ensimmäinen äänestys
13:30   Tulosten ilmoittaminen
13:30 - 14:30   Toinen äänestys
17:00   Tulosten ilmoittaminen
17:00 - 18:00   Kolmas äänestys
20:30   Tulosten ilmoittaminen
20:30 - 21:30   Neljäs äänestys
22:50   Tulosten ilmoittaminen
23:00   Istunnon päättäminen
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:00   Keskustelut       Puheajat
25  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
4Määräaika pointEU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Ensimmäinen äänestys      
  pointÄänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)
5***-Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Budjettivaliokunta
9Määräaika -Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: Tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – Covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – Tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – Muut mukautukset
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Budjettivaliokunta
10Määräaika -Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Budjettivaliokunta
6Määräaika -Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: Muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen - 2020/2053(BUD)
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Budjettivaliokunta
7Määräaika -Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: Muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen - 2020/2056(BUD)
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Budjettivaliokunta
8Määräaika -Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Budjettivaliokunta
11Määräaika***I-Erityistoimenpiteet poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19-epidemian vastatoimena
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
12Määräaika***I-Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
13Määräaika***I-Erityistoimenpiteet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Kalatalousvaliokunta
14Määräaika***I-Lääkinnälliset laitteet
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
4Määräaika -
[2020/2616(RSP)]
Äänestykset tarkistuksista I - Yhteinen päätöslauselmaesitys
13:30   Tulosten ilmoittaminen      
26  pointTulosten ilmoittaminen
13:30 - 14:30   Toinen äänestys      
5***voteAsetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Budjettivaliokunta
4Määräaika voteEU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
(Mahdollisesti) Äänestykset tarkistuksista II - Yhteinen päätöslauselmaesitys
17:00   Tulosten ilmoittaminen      
27  pointTulosten ilmoittaminen
17:00 - 18:00   Kolmas äänestys      
34Määräaika pointÄänestykset tarkistuksista III - Yhteinen päätöslauselmaesitys - EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
20:30   Tulosten ilmoittaminen      
28  pointTulosten ilmoittaminen
20:30 - 21:30   Neljäs äänestys      
16Määräaika voteÄänestykset tarkistuksista IV - Yhteinen päätöslauselmaesitys - EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
22:50   Tulosten ilmoittaminen      
29  pointTulosten ilmoittaminen
23:00   Istunnon päättäminen      
09:00 - 12:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointEU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 14. huhtikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 19:00
9item on the agendapointLisätalousarvioesitys nro 1/2020: Tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – Covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – Tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – Muut mukautukset
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
10item on the agendapointLisätalousarvioesitys nro 2/2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
6item on the agendapointJoustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: Muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen - 2020/2053(BUD)
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
7item on the agendapointJoustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: Muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19-epidemian johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen - 2020/2056(BUD)
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
8item on the agendapointEnnakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
11item on the agendapointErityistoimenpiteet poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19-epidemian vastatoimena
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
12item on the agendapointErityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
13item on the agendapointErityistoimenpiteet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
14item on the agendapointLääkinnälliset laitteet
  -TarkistuksetTorstai 16. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 16. huhtikuuta 2020, 15:30
34item on the agendapointÄänestykset tarkistuksista III - Yhteinen päätöslauselmaesitys - EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 14. huhtikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 19:00
16item on the agendapointÄänestykset tarkistuksista IV - Yhteinen päätöslauselmaesitys - EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 14. huhtikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 15. huhtikuuta 2020, 19:00
Päivitetty viimeksi: 16. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö