Darbotvarkė
BriuselisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d. - Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d. 189k
Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d.157kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 09:58
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:00   Diskusijos
09:30 - 10:30   Pirmasis balsavimas
13:30   Rezultatų paskelbimas
13:30 - 14:30   Antrasis balsavimas
17:00   Rezultatų paskelbimas
17:00 - 18:00   Trečiasis balsavimas
20:30   Rezultatų paskelbimas
20:30 - 21:30   Ketvirtasis balsavimas
22:50   Rezultatų paskelbimas
23:00   Posėdžio pabaiga
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
25  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
4Galutinis terminas pointES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Pirmasis balsavimas      
  pointBalsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
5***-2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nustatymas
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Biudžeto komitetas
9Galutinis terminas -2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Biudžeto komitetas
10Galutinis terminas -2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Biudžeto komitetas
6Galutinis terminas -2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Biudžeto komitetas
7Galutinis terminas -2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Biudžeto komitetas
8Galutinis terminas -Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Biudžeto komitetas
11Galutinis terminas***I-Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį

Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
12Galutinis terminas***I-Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
13Galutinis terminas***I-Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Žuvininkystės komitetas
14Galutinis terminas***I-Medicinos priemonės
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
4Galutinis terminas -
[2020/2616(RSP)]
Balsavimas dėl pakeitimų I. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
13:30   Rezultatų paskelbimas      
26  pointRezultatų paskelbimas
13:30 - 14:30   Antrasis balsavimas      
5***vote2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nustatymas

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Biudžeto komitetas
4Galutinis terminas voteES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Balsavimas dėl pakeitimų II. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
17:00   Rezultatų paskelbimas      
27  pointRezultatų paskelbimas
17:00 - 18:00   Trečiasis balsavimas      
34Galutinis terminas pointBalsavimas dėl pakeitimų III. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
20:30   Rezultatų paskelbimas      
28  pointRezultatų paskelbimas
20:30 - 21:30   Ketvirtasis balsavimas      
16Galutinis terminas voteBalsavimas dėl pakeitimų IV. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais

22:50   Rezultatų paskelbimas      
29  pointRezultatų paskelbimas
23:00   Posėdžio pabaiga      
09:00 - 12:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. balandžio 14 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 19:00
9item on the agendapoint2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
10item on the agendapoint2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
6item on the agendapoint2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
7item on the agendapoint2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
8item on the agendapointNenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
11item on the agendapointKonkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
12item on the agendapointKonkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
13item on the agendapointKonkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
14item on the agendapointMedicinos priemonės
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
34item on the agendapointBalsavimas dėl pakeitimų III. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. balandžio 14 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 19:00
16item on the agendapointBalsavimas dėl pakeitimų IV. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais

  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. balandžio 14 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 19:00
Atnaujinta: 2020 m. balandžio 16 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika