Darba kārtība
BriseleCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis - Piektdiena, 2020. gada 17. aprīlis 183k
Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis155kVersija: Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 09:58
 Darba kārtības punkti
09:00 - 12:00   Debates
09:30 - 10:30   Pirmā balsošana
13:30   Rezultātu paziņošana
13:30 - 14:30   Otrā balsošana
17:00   Rezultātu paziņošana
17:00 - 18:00   Trešā balsošana
20:30   Rezultātu paziņošana
20:30 - 21:30   Ceturtā balsošana
22:50   Rezultātu paziņošana
23:00   Sēdes slēgšana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 12:00   Debates       Uzstāšanās laiks
25  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
4Termiņi pointKoordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Pirmā balsošana      
  point Balsošana par pieprasījumiem rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 163. pants)
5***-Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Budžeta komiteja
9Termiņi -Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Budžeta komiteja
10Termiņi -Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Budžeta komiteja
6Termiņi -Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšana - 2020/2053(BUD)
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Budžeta komiteja
7Termiņi -Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras stiprināšana - 2020/2056(BUD)
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Budžeta komiteja
8Termiņi -Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Budžeta komiteja
11Termiņi***I-Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
12Termiņi***I-Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
13Termiņi***I-Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
14Termiņi***I-Medicīniskas ierīces
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
4Termiņi -
[2020/2616(RSP)]
Balsošana par grozījumiem I - kopīgs rezolūcijas priekšlikums
13:30   Rezultātu paziņošana      
26  pointRezultātu paziņošana
13:30 - 14:30   Otrā balsošana      
5***voteRegula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Budžeta komiteja
4Termiņi voteKoordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Balsošana par grozījumiem II - kopīgs rezolūcijas priekšlikums
17:00   Rezultātu paziņošana      
27  pointRezultātu paziņošana
17:00 - 18:00   Trešā balsošana      
34Termiņi pointBalsošana par grozījumiem III - kopīgs rezolūcijas priekšlikums - Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
20:30   Rezultātu paziņošana      
28  pointRezultātu paziņošana
20:30 - 21:30   Ceturtā balsošana      
16Termiņi voteBalsošana par grozījumiem IV - kopīgs rezolūcijas priekšlikums - Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
22:50   Rezultātu paziņošana      
29  pointRezultātu paziņošana
23:00   Sēdes slēgšana      
09:00 - 12:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointKoordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 14. aprīlis, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 19:00
9item on the agendapointBudžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
10item on the agendapointBudžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
6item on the agendapointElastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšana - 2020/2053(BUD)
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
7item on the agendapointElastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras stiprināšana - 2020/2056(BUD)
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
8item on the agendapointNeparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
11item on the agendapointĪpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
12item on the agendapointĪpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
13item on the agendapointĪpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
14item on the agendapointMedicīniskas ierīces
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmCeturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis, 15:30
34item on the agendapointBalsošana par grozījumiem III - kopīgs rezolūcijas priekšlikums - Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 14. aprīlis, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 19:00
16item on the agendapointBalsošana par grozījumiem IV - kopīgs rezolūcijas priekšlikums - Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 14. aprīlis, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 15. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika