Agenda
BrusselDonderdag 16 april 2020 - Vrijdag 17 april 2020 187k
Donderdag 16 april 2020157kVersie: Donderdag 16 april 2020, 09:45
 Agendapunten
09:00 - 12:00   Debatten
09:30 - 10:30   Eerste stemming
13:30   Bekendmaking van de uitslag
13:30 - 14:30   Tweede stemming
17:00   Bekendmaking van de uitslag
17:00 - 18:00   Derde stemming
20:30   Bekendmaking van de uitslag
20:30 - 21:30   Vierde stemming
22:50   Bekendmaking van de uitslag
23:00   Sluiting van de vergadering
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:00   Debatten       Spreektijd
25  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
4Deadline pointGecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Eerste stemming      
  pointStemmingen over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
5***-Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Begrotingscommissie
9Deadline -Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Begrotingscommissie
10Deadline -Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Begrotingscommissie
6Deadline -Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Begrotingscommissie
7Deadline -Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Begrotingscommissie
8Deadline -Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Begrotingscommissie
11Deadline***I-Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
12Deadline***I-Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
13Deadline***I-Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Commissie visserij
14Deadline***I-Medische hulpmiddelen
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
4Deadline -
[2020/2616(RSP)]
Stemmingen over amendementen I - Gezamenlijke ontwerpresolutie
13:30   Bekendmaking van de uitslag      
26  pointBekendmaking van de uitslag
13:30 - 14:30   Tweede stemming      
5***voteVerordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Begrotingscommissie
4Deadline voteGecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Stemmingen over amendementen II - Gezamenlijke ontwerpresolutie
17:00   Bekendmaking van de uitslag      
27  pointBekendmaking van de uitslag
17:00 - 18:00   Derde stemming      
34Deadline pointStemmingen over amendementen III - Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
20:30   Bekendmaking van de uitslag      
28  pointBekendmaking van de uitslag
20:30 - 21:30   Vierde stemming      
16Deadline voteStemmingen over amendementen IV - Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
22:50   Bekendmaking van de uitslag      
29  pointBekendmaking van de uitslag
23:00   Sluiting van de vergadering      
09:00 - 12:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointGecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
  -OntwerpresolutiesDinsdag 14 april 2020, 12:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 15 april 2020, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 15 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Woensdag 15 april 2020, 19:00
9item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
10item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
6item on the agendapointBeschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
7item on the agendapointBeschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
8item on the agendapointMobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
11item on the agendapointSpecifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
12item on the agendapointInvoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
13item on the agendapointSpecifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
14item on the agendapointMedische hulpmiddelen
  -AmendementenDonderdag 16 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Donderdag 16 april 2020, 15:30
34item on the agendapointStemmingen over amendementen III - Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
  -OntwerpresolutiesDinsdag 14 april 2020, 12:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 15 april 2020, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 15 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Woensdag 15 april 2020, 19:00
16item on the agendapointStemmingen over amendementen IV - Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
  -OntwerpresolutiesDinsdag 14 april 2020, 12:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 15 april 2020, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 15 april 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming en stemming "in onderdelen"Woensdag 15 april 2020, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 16 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid