Porządek obrad
BrukselaCzwartek, 16 kwietnia 2020 r. - Piątek, 17 kwietnia 2020 r. 191k
Czwartek, 16 kwietnia 2020162kWersja: Czwartek, 16 kwietnia 2020, 09:50
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:00   Debaty
09:30 - 10:30   Pierwsza część głosowania
13:30   Ogłoszenie wyników
13:30 - 14:30   Druga część głosowania
17:00   Ogłoszenie wyników
17:00 - 18:00   Trzecia część głosowania
20:30   Ogłoszenie wyników
20:30 - 21:30   Czwarta część głosowania
22:50   Ogłoszenie wyników
23:00   Zamknięcie posiedzenia
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:00   Debaty       Czas wystąpień
25  pointWznowienie sesji i porządek prac
4Termin pointSkoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Pierwsza część głosowania      
  pointGłosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
5***-Rozporządzenie zmieniające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020
Wniosek Komisji o tryb pilny

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Komisja Budżetowa
9Termin -Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty
Wniosek Komisji o tryb pilny

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Komisja Budżetowa
10Termin -Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19
Wniosek Komisji o tryb pilny

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Komisja Budżetowa
6Termin -Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD)
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Komisja Budżetowa
7Termin -Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD)
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Komisja Budżetowa
8Termin -Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Komisja Budżetowa
11Termin***I-Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
12Termin***I-Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-19
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
13Termin***I-Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Komisja Rybołówstwa
14Termin***I-Wyroby medyczne
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
4Termin -
[2020/2616(RSP)]
Głosowanie nad poprawkami I - wspólny projekt rezolucji
13:30   Ogłoszenie wyników      
26  pointOgłoszenie wyników
13:30 - 14:30   Druga część głosowania      
5***voteRozporządzenie zmieniające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Komisja Budżetowa
4Termin voteSkoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Głosowanie nad poprawkami II - wspólny projekt rezolucji
17:00   Ogłoszenie wyników      
27  pointOgłoszenie wyników
17:00 - 18:00   Trzecia część głosowania      
34Termin pointGłosowanie nad poprawkami III – Wspólny projekt rezolucji – Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
20:30   Ogłoszenie wyników      
28  pointOgłoszenie wyników
20:30 - 21:30   Czwarta część głosowania      
16Termin voteGłosowanie nad poprawkami IV – Wspólny projekt rezolucji - Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
22:50   Ogłoszenie wyników      
29  pointOgłoszenie wyników
23:00   Zamknięcie posiedzenia      
09:00 - 12:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointSkoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
  -Projekty rezolucjiWtorek, 14 kwietnia 2020, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 15 kwietnia 2020, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 15 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Środa, 15 kwietnia 2020, 19:00
9item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
10item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
6item on the agendapointUruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD)
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
7item on the agendapointUruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD)
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
8item on the agendapointUruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
11item on the agendapointŚrodki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
12item on the agendapointWprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-19
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
13item on the agendapointŚrodki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
14item on the agendapointWyroby medyczne
  -PoprawkiCzwartek, 16 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 16 kwietnia 2020, 15:30
34item on the agendapointGłosowanie nad poprawkami III – Wspólny projekt rezolucji – Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
  -Projekty rezolucjiWtorek, 14 kwietnia 2020, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 15 kwietnia 2020, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 15 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Środa, 15 kwietnia 2020, 19:00
16item on the agendapointGłosowanie nad poprawkami IV – Wspólny projekt rezolucji - Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
  -Projekty rezolucjiWtorek, 14 kwietnia 2020, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 15 kwietnia 2020, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 15 kwietnia 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Środa, 15 kwietnia 2020, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności