Program
BruselŠtvrtok, 16. apríla 2020 - Piatok, 17. apríla 2020 191k
Štvrtok, 16. apríla 2020163kVerzia: Štvrtok, 16. apríla 2020, 09:49
 Body programu
09:00 - 12:00   Rozpravy
09:30 - 10:30   Prvé hlasovanie
13:30   Oznámenie výsledkov
13:30 - 14:30   Druhé hlasovanie
17:00   Oznámenie výsledkov
17:00 - 18:00   Tretie hlasovanie
20:30   Oznámenie výsledkov
20:30 - 21:30   Štvrté hlasovanie
22:50   Oznámenie výsledkov
23:00   Skončenie rokovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 12:00   Rozpravy       Rečnícky čas
25  pointPokračovanie schôdze a program práce
4Termín pointKoordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Prvé hlasovanie      
  pointHlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)
5***-Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Výbor pre rozpočet
9Termín -Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Výbor pre rozpočet
10Termín -Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Výbor pre rozpočet
6Termín -Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD)
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Výbor pre rozpočet
7Termín -Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD)
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Výbor pre rozpočet
8Termín -Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Výbor pre rozpočet
11Termín***I-Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
12Termín***I-Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
13Termín***I-Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Výbor pre rybárstvo
14Termín***I-Zdravotnícke pomôcky
Žiadosť Komisie o naliehavý postup

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
4Termín -
[2020/2616(RSP)]
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch I – spoločný návrh uznesenia
13:30   Oznámenie výsledkov      
26  pointOznámenie výsledkov
13:30 - 14:30   Druhé hlasovanie      
5***voteNariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Výbor pre rozpočet
4Termín voteKoordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch II – spoločný návrh uznesenia
17:00   Oznámenie výsledkov      
27  pointOznámenie výsledkov
17:00 - 18:00   Tretie hlasovanie      
34Termín pointHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch III – spoločný návrh uznesenia – Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
20:30   Oznámenie výsledkov      
28  pointOznámenie výsledkov
20:30 - 21:30   Štvrté hlasovanie      
16Termín voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch IV – spoločný návrh uznesenia – Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
22:50   Oznámenie výsledkov      
29  pointOznámenie výsledkov
23:00   Skončenie rokovania      
09:00 - 12:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointKoordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
  -Návrhy uzneseníUtorok, 14. apríla 2020, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 15. apríla 2020, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 15. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 15. apríla 2020, 19:00
9item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
10item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
6item on the agendapointMobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD)
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
7item on the agendapointMobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD)
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
8item on the agendapointMobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
11item on the agendapointŠpecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
12item on the agendapointZavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
13item on the agendapointOsobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
14item on the agendapointZdravotnícke pomôcky
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 16. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 16. apríla 2020, 15:30
34item on the agendapointHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch III – spoločný návrh uznesenia – Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
  -Návrhy uzneseníUtorok, 14. apríla 2020, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 15. apríla 2020, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 15. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 15. apríla 2020, 19:00
16item on the agendapointHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch IV – spoločný návrh uznesenia – Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
  -Návrhy uzneseníUtorok, 14. apríla 2020, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 15. apríla 2020, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 15. apríla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 15. apríla 2020, 19:00
Posledná úprava: 16. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia