Pořad jednání
BruselČtvrtek, 16. dubna 2020 - Pátek, 17. dubna 2020 189k
Pátek, 17. dubna 2020153kVerze: Čtvrtek, 16. dubna 2020, 09:47
 Body k pořadu jednání
09:00 - 10:00   První hlasování – hlasování o pozměňovacích návrzích
12:30   Oznámení výsledků
12:30 - 13:30   Druhé hlasování
16:00   Oznámení výsledků
16:00 - 17:00   (Případně) Třetí hlasování
19:30   (Případně) Oznámení výsledků
19:30 - 20:30   (Případně) Čtvrté hlasování
22:30   (Případně) Oznámení výsledků
23:00   Konec denního zasedání
 Lhůty pro předložení

09:00 - 10:00   První hlasování – hlasování o pozměňovacích návrzích      
9Lhůta voteNávrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Rozpočtový výbor
10Lhůta voteNávrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Rozpočtový výbor
6Lhůta voteUvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – posílení Úřadu evropského veřejného žalobce – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Rozpočtový výbor
7Lhůta voteUvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby; okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Rozpočtový výbor
8Lhůta voteUvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v rocena rok 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Rozpočtový výbor
11Lhůta***IvoteSpecifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
12Lhůta***IvoteZavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
13Lhůta***IvoteZvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Výbor pro rybolov
14Lhůta***IvoteZdravotnické prostředky

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
12:30   Oznámení výsledků      
30  pointOznámení výsledků
12:30 - 13:30   Druhé hlasování      
  pointKonečná hlasování
9Lhůta -Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy


[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Rozpočtový výbor
10Lhůta -Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19


[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Rozpočtový výbor
6Lhůta -Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – posílení Úřadu evropského veřejného žalobce – 2020/2053(BUD)


[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Rozpočtový výbor
7Lhůta -Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby; okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce


[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Rozpočtový výbor
8Lhůta -Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v rocena rok 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19


[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Rozpočtový výbor
11Lhůta***I-Specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19


[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
12Lhůta***I-Zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19


[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
13Lhůta***I-Zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury


[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Výbor pro rybolov
14Lhůta***I-Zdravotnické prostředky


[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
17Lhůta -Společný návrh usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
16:00   Oznámení výsledků      
31  pointOznámení výsledků
16:00 - 17:00   (Případně) Třetí hlasování      
18Lhůta vote(Případně) Hlasování o pozměňovacích návrzích – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
NEBO
(Případně) Konečné hlasování – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
19:30   (Případně) Oznámení výsledků      
32  point(Případně) Oznámení výsledků
19:30 - 20:30   (Případně) Čtvrté hlasování      
24Lhůta vote(Případně) Hlasování o pozměňovacích návrzích – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
NEBO
(Případně) Konečné hlasování – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
22:30   (Případně) Oznámení výsledků      
33  point(Případně) Oznámení výsledků
23:00   Konec denního zasedání      
9item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
10item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
6item on the agendapointUvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – posílení Úřadu evropského veřejného žalobce – 2020/2053(BUD)
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
7item on the agendapointUvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: migrace, příliv uprchlíků a bezpečnostní hrozby; okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
8item on the agendapointUvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v rocena rok 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
11item on the agendapointSpecifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
12item on the agendapointZavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
13item on the agendapointZvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
14item on the agendapointZdravotnické prostředky
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 16. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníČtvrtek, 16. dubna 2020, 15:30
17item on the agendapointSpolečný návrh usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
  -Návrhy usneseníÚterý, 14. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 15. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 15. dubna 2020, 19:00
18item on the agendapoint(Případně) Hlasování o pozměňovacích návrzích – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
NEBO
(Případně) Konečné hlasování – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
  -Návrhy usneseníÚterý, 14. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 12:00
  -Společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 15. dubna 2020, 19:00
24item on the agendapoint(Případně) Hlasování o pozměňovacích návrzích – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
NEBO
(Případně) Konečné hlasování – návrhy usnesení – Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
  -Návrhy usneseníÚterý, 14. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 15. dubna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 15. dubna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 15. dubna 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 16. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí