Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 184k
Παρασκευή 17 Απριλίου 2020144kΈκδοση: Πέμπτη 16 Απριλίου 2020, 09:49
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:00   Πρώτη ψηφοφορία - ψηφοφορίες επί των τροπολογιών
12:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
12:30 - 13:30   Δεύτερη ψηφοφορία
16:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
16:00 - 17:00   (Ενδεχομένως) Τρίτη ψηφοφορία
19:30   (Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
19:30 - 20:30   (Ενδεχομένως) Τέταρτη ψηφοφορία
22:30   (Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
23:00   Λήξη της συνεδρίασης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:00   Πρώτη ψηφοφορία - ψηφοφορίες επί των τροπολογιών      
9Προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
10Προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
6Προθεσμία voteΚινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
7Προθεσμία voteΚινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
8Προθεσμία voteΚινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
11Προθεσμία***IvoteΕιδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
12Προθεσμία***IvoteΘέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
13Προθεσμία***IvoteΕιδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
14Προθεσμία***IvoteΙατροτεχνολογικά προϊόντα

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
12:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
30  pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
12:30 - 13:30   Δεύτερη ψηφοφορία      
  pointΤελικές ψηφοφορίες
9Προθεσμία -Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές


[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
10Προθεσμία -Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19


[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
6Προθεσμία -Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)


[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
7Προθεσμία -Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)


[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
8Προθεσμία -Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19


[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
11Προθεσμία***I-Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19


[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
12Προθεσμία***I-Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19


[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
13Προθεσμία***I-Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας


[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
14Προθεσμία***I-Ιατροτεχνολογικά προϊόντα


[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
17Προθεσμία -ΚΠΨ - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
16:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
31  pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
16:00 - 17:00   (Ενδεχομένως) Τρίτη ψηφοφορία      
18Προθεσμία vote(Ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Ή
(Ενδεχομένως) Τελική ψηφοφορία - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
19:30   (Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
32  point(Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
19:30 - 20:30   (Ενδεχομένως) Τέταρτη ψηφοφορία      
24Προθεσμία vote(Ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Ή
(Ενδεχομένως) Τελική ψηφοφορία - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
22:30   (Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
33  point(Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
23:00   Λήξη της συνεδρίασης      
9item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
10item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
6item on the agendapointΚινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
7item on the agendapointΚινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
8item on the agendapointΚινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
11item on the agendapointΕιδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
12item on the agendapointΘέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
13item on the agendapointΕιδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
14item on the agendapointΙατροτεχνολογικά προϊόντα
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 16 Απριλίου 2020, 15:30
17item on the agendapointΚΠΨ - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Απριλίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 19:00
18item on the agendapoint(Ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Ή
(Ενδεχομένως) Τελική ψηφοφορία - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Απριλίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 12:00
  - Κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 19:00
24item on the agendapoint(Ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Ή
(Ενδεχομένως) Τελική ψηφοφορία - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Απριλίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 15 Απριλίου 2020, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου