Päevakord
BrüsselNeljapäev, 16. aprill 2020 - Reede, 17. aprill 2020 179k
Reede, 17. aprill 2020143kVersioon: Neljapäev, 16. aprill 2020, 09:47
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:00   Esimene hääletusvoor – muudatusettepanekute hääletamine
12:30   Tulemuste teatavakstegemine
12:30 - 13:30   Teine hääletusvoor
16:00   Tulemuste teatavakstegemine
16:00 - 17:00   (võimalik) Kolmas hääletusvoor
19:30   (võimalik) Tulemuste teatavakstegemine
19:30 - 20:30   (võimalik) Neljas hääletusvoor
22:30   (võimalik) Tulemuste teatavakstegemine
23:00   Istungi lõpetamine
 Tähtajad

09:00 - 10:00   Esimene hääletusvoor – muudatusettepanekute hääletamine      
9Tähtaeg voteParanduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Eelarvekomisjon
10Tähtaeg voteParanduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Eelarvekomisjon
6Tähtaeg votePaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Eelarvekomisjon
7Tähtaeg votePaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Eelarvekomisjon
8Tähtaeg voteEttenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Eelarvekomisjon
11Tähtaeg***IvoteErimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu


[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Regionaalarengukomisjon
12Tähtaeg***IvoteErimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
13Tähtaeg***IvoteErimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Kalanduskomisjon
14Tähtaeg***IvoteMeditsiiniseadmed

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
12:30   Tulemuste teatavakstegemine      
30  pointTulemuste teatavakstegemine
12:30 - 13:30   Teine hääletusvoor      
  pointLõpphääletused
9Tähtaeg -Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused


[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Eelarvekomisjon
10Tähtaeg -Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule


[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Eelarvekomisjon
6Tähtaeg -Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)


[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Eelarvekomisjon
7Tähtaeg -Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)


[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Eelarvekomisjon
8Tähtaeg -Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses


[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Eelarvekomisjon
11Tähtaeg***I-Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Regionaalarengukomisjon
12Tähtaeg***I-Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile


[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
13Tähtaeg***I-Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile


[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Kalanduskomisjon
14Tähtaeg***I-Meditsiiniseadmed


[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
17Tähtaeg -Resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
16:00   Tulemuste teatavakstegemine      
31  pointTulemuste teatavakstegemine
16:00 - 17:00   (võimalik) Kolmas hääletusvoor      
18Tähtaeg vote(võimalik) Muudatusettepanekute hääletamine (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
VÕI
(võimalik) Lõpphääletus (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
19:30   (võimalik) Tulemuste teatavakstegemine      
32  point(võimalik) Tulemuste teatavakstegemine
19:30 - 20:30   (võimalik) Neljas hääletusvoor      
24Tähtaeg vote(võimalik) Muudatusettepanekute hääletamine (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
VÕI
(võimalik) Lõpphääletus (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
22:30   (võimalik) Tulemuste teatavakstegemine      
33  point(võimalik) Tulemuste teatavakstegemine
23:00   Istungi lõpetamine      
9item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
10item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
6item on the agendapointPaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
7item on the agendapointPaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
8item on the agendapointEttenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
11item on the agendapointErimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
12item on the agendapointErimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
13item on the agendapointErimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
14item on the agendapointMeditsiiniseadmed
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 16. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 16. aprill 2020, 15:30
17item on the agendapointResolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. aprill 2020, 19:00
18item on the agendapoint(võimalik) Muudatusettepanekute hääletamine (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
VÕI
(võimalik) Lõpphääletus (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 12:00
  -Resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. aprill 2020, 19:00
24item on the agendapoint(võimalik) Muudatusettepanekute hääletamine (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
VÕI
(võimalik) Lõpphääletus (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. aprill 2020, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. aprill 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. aprill 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 16. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika