Darbotvarkė
Briuselis
Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d. - Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d. 189k
Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d.150kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 09:58
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:00   Pirmasis balsavimas. Balsavimas dėl pakeitimų
12:30   Rezultatų paskelbimas
12:30 - 13:30   Antrasis balsavimas
16:00   Rezultatų paskelbimas
16:00 - 17:00   Trečiasis balsavimas (Galbūt)
19:30   Rezultatų paskelbimas (Galbūt)
19:30 - 20:30   Ketvirtasis balsavimas
22:30   Rezultatų paskelbimas (Galbūt)
23:00   Posėdžio pabaiga
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:00   Pirmasis balsavimas. Balsavimas dėl pakeitimų      
9Galutinis terminas vote2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Biudžeto komitetas
10Galutinis terminas vote2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Biudžeto komitetas
6Galutinis terminas vote2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Biudžeto komitetas
7Galutinis terminas vote2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Biudžeto komitetas
8Galutinis terminas voteNenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Biudžeto komitetas
11Galutinis terminas***IvoteKonkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį


[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
12Galutinis terminas***IvoteKonkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
13Galutinis terminas***IvoteKonkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Žuvininkystės komitetas
14Galutinis terminas***IvoteMedicinos priemonės

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
12:30   Rezultatų paskelbimas      
30  pointRezultatų paskelbimas
12:30 - 13:30   Antrasis balsavimas      
  pointGalutinis balsavimas
9Galutinis terminas -2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai


[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Biudžeto komitetas
10Galutinis terminas -2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį


[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Biudžeto komitetas
6Galutinis terminas -2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)


[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Biudžeto komitetas
7Galutinis terminas -2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas


[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Biudžeto komitetas
8Galutinis terminas -Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį


[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Biudžeto komitetas
11Galutinis terminas***I-Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
12Galutinis terminas***I-Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas


[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
13Galutinis terminas***I-Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti


[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Žuvininkystės komitetas
14Galutinis terminas***I-Medicinos priemonės


[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
17Galutinis terminas -Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
16:00   Rezultatų paskelbimas      
31  pointRezultatų paskelbimas
16:00 - 17:00   Trečiasis balsavimas (Galbūt)      
18Galutinis terminas voteBalsavimas dėl pakeitimų (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
ARBA
Galutinis balsavimas (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
19:30   Rezultatų paskelbimas (Galbūt)      
32  pointRezultatų paskelbimas (Galbūt)
19:30 - 20:30   Ketvirtasis balsavimas      
24Galutinis terminas voteBalsavimas dėl pakeitimų (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
ARBA
Galutinis balsavimas (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
22:30   Rezultatų paskelbimas (Galbūt)      
33  pointRezultatų paskelbimas (Galbūt)
23:00   Posėdžio pabaiga      
9item on the agendapoint2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
10item on the agendapoint2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
6item on the agendapoint2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
7item on the agendapoint2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
8item on the agendapointNenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
11item on the agendapointKonkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
12item on the agendapointKonkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
13item on the agendapointKonkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
14item on the agendapointMedicinos priemonės
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d., 15:30
17item on the agendapointBendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. balandžio 14 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 19:00
18item on the agendapointBalsavimas dėl pakeitimų (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
ARBA
Galutinis balsavimas (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. balandžio 14 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 12:00
  -Bendri pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 19:00
24item on the agendapointBalsavimas dėl pakeitimų (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
ARBA
Galutinis balsavimas (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. balandžio 14 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. balandžio 15 d., 19:00
Atnaujinta: 2020 m. balandžio 16 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika