Dnevni red
BruseljČetrtek, 16. april 2020 - Petek, 17. april 2020 181k
Petek, 17. april 2020146kRazličica: Četrtek, 16. april 2020, 09:47
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:00   Prvo glasovanje – glasovanje o predlogih sprememb
12:30   Razglasitev izida
12:30 - 13:30   Drugo glasovanje
16:00   Razglasitev izida
16:00 - 17:00   (Predvidoma) Tretje glasovanje
19:30   (Predvidoma) Razglasitev izida
19:30 - 20:30   (Predvidoma) Četrto glasovanje
22:30   (Predvidoma) Razglasitev izida
23:00   Zaključek seje
 Roki

09:00 - 10:00   Prvo glasovanje – glasovanje o predlogih sprememb      
9Rok votePredlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Odbor za proračun
10Rok votePredlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Odbor za proračun
6Rok voteUporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Odbor za proračun
7Rok voteUporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Odbor za proračun
8Rok voteSprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Odbor za proračun
11Rok***IvotePosebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
12Rok***IvoteUvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
13Rok***IvotePosebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Odbor za ribištvo
14Rok***IvoteMedicinski pripomočki

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
12:30   Razglasitev izida      
30  pointRazglasitev izida
12:30 - 13:30   Drugo glasovanje      
  pointKončno glasovanje
9Rok -Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve


[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Odbor za proračun
10Rok -Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19


[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Odbor za proračun
6Rok -Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)


[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Odbor za proračun
7Rok -Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)


[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Odbor za proračun
8Rok -Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19


[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Odbor za proračun
11Rok***I-Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19


[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
12Rok***I-Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19


[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
13Rok***I-Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture


[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Odbor za ribištvo
14Rok***I-Medicinski pripomočki


[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
17Rok -Skupni predlog resolucije - Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
16:00   Razglasitev izida      
31  pointRazglasitev izida
16:00 - 17:00   (Predvidoma) Tretje glasovanje      
18Rok vote(Predvidoma) Glasovanje o predlogih sprememb – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
ALI
(Predvidoma) Končno glasovanje – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

19:30   (Predvidoma) Razglasitev izida      
32  point(Predvidoma) Razglasitev izida
19:30 - 20:30   (Predvidoma) Četrto glasovanje      
24Rok vote(Predvidoma) Glasovanje o predlogih sprememb – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
ALI
(Predvidoma) Končno glasovanje – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
22:30   (Predvidoma) Razglasitev izida      
33  point(Predvidoma) Razglasitev izida
23:00   Zaključek seje      
9item on the agendapointPredlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
10item on the agendapointPredlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
6item on the agendapointUporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
7item on the agendapointUporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
8item on the agendapointSprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
11item on the agendapointPosebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
12item on the agendapointUvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
13item on the agendapointPosebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
14item on the agendapointMedicinski pripomočki
  -Predlogi spremembČetrtek, 16. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 16. april 2020, 15:30
17item on the agendapointSkupni predlog resolucije - Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
  -Predlogi resolucijTorek, 14. april 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 15. april 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 15. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 15. april 2020, 19:00
18item on the agendapoint(Predvidoma) Glasovanje o predlogih sprememb – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
ALI
(Predvidoma) Končno glasovanje – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

  -Predlogi resolucijTorek, 14. april 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 15. april 2020, 12:00
  -Skupni predlogi resolucijSreda, 15. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 15. april 2020, 19:00
24item on the agendapoint(Predvidoma) Glasovanje o predlogih sprememb – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
ALI
(Predvidoma) Končno glasovanje – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
  -Predlogi resolucijTorek, 14. april 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 15. april 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 15. april 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 15. april 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 16. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov