Föredragningslista
BrysselTorsdagen den 16 april 2020 - Fredagen den 17 april 2020 183k
Fredagen den 17 april 2020148kUtgåva: Torsdagen den 16 april 2020, 10:25
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:00   Första omröstningen – omröstning om ändringsförslag
12:30   Meddelande av resultat
12:30 - 13:30   Andra omröstningen
16:00   Meddelande av resultat
16:00 - 17:00   (Eventuellt) Tredje omröstning
19:30   (Eventuellt) Meddelande av resultat
19:30 - 20:30   (Eventuellt) Fjärde omrsötning
22:30   (Eventuellt) Meddelande av resultat
23:00   Avslutande av sammanträdet
 Tidsfrister

09:00 - 10:00   Första omröstningen – omröstning om ändringsförslag      
9Tidsfrist voteFörslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Budgetutskottet
10Tidsfrist voteFörslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Budgetutskottet
6Tidsfrist voteIanspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Budgetutskottet
7Tidsfrist voteIanspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för användning vid migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att stärka Europeiska åklagarmyndigheten

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Budgetutskottet
8Tidsfrist voteUtnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Budgetutskottet
11Tidsfrist***IvoteSärskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Utskottet för regional utveckling
12Tidsfrist***IvoteInförande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
13Tidsfrist***IvoteSärskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Fiskeriutskottet
14Tidsfrist***IvoteMedicintekniska produkter: tillämpningsdatum för vissa bestämmelser

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
12:30   Meddelande av resultat      
30  pointMeddelande av resultat
12:30 - 13:30   Andra omröstningen      
  pointSlutomröstning
9Tidsfrist -Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar


[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Budgetutskottet
10Tidsfrist -Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet


[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Budgetutskottet
6Tidsfrist -Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten


[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Budgetutskottet
7Tidsfrist -Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för användning vid migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att stärka Europeiska åklagarmyndigheten


[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Budgetutskottet
8Tidsfrist -Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet


[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Budgetutskottet
11Tidsfrist***I-Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19


[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Utskottet för regional utveckling
12Tidsfrist***I-Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen


[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
13Tidsfrist***I-Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn


[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Fiskeriutskottet
14Tidsfrist***I-Medicintekniska produkter: tillämpningsdatum för vissa bestämmelser


[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
17Tidsfrist -Gemensamt förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
16:00   Meddelande av resultat      
31  pointMeddelande av resultat
16:00 - 17:00   (Eventuellt) Tredje omröstning      
18Tidsfrist vote(Eventuellt) Omröstning om ändringar – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
ELLER
(Eventuellt) Slutomröstning – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
19:30   (Eventuellt) Meddelande av resultat      
32  point(Eventuellt) Meddelande av resultat
19:30 - 20:30   (Eventuellt) Fjärde omrsötning      
24Tidsfrist vote(Eventuellt) Omröstning om ändringar – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
ELLER
(Eventuellt) Slutomröstning – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
22:30   (Eventuellt) Meddelande av resultat      
33  point(Eventuellt) Meddelande av resultat
23:00   Avslutande av sammanträdet      
9item on the agendapointFörslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
10item on the agendapointFörslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
6item on the agendapointIanspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
7item on the agendapointIanspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för användning vid migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att stärka Europeiska åklagarmyndigheten
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
8item on the agendapointUtnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
11item on the agendapointSärskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
12item on the agendapointInförande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
13item on the agendapointSärskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
14item on the agendapointMedicintekniska produkter: tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
17item on the agendapointGemensamt förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
  -ResolutionsförslagTisdagen den 14 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 15 april 2020, 19:00
18item on the agendapoint(Eventuellt) Omröstning om ändringar – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
ELLER
(Eventuellt) Slutomröstning – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
  -ResolutionsförslagTisdagen den 14 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 12:00
  -Gemensamma resolutionsförslagOnsdagen den 15 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 15 april 2020, 19:00
24item on the agendapoint(Eventuellt) Omröstning om ändringar – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
ELLER
(Eventuellt) Slutomröstning – förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
  -ResolutionsförslagTisdagen den 14 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 15 april 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 16 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy