Napirend
Brüsszel2020. május 13., Szerda - 2020. május 15., Péntek 254k
2020. május 13., szerda181kVáltozat: 2020. május 15., péntek, 10:13
 Napirendi pontok
15:00   Az ülésszak folytatása és ügyrend
15:30 - 16:45   Első szavazás
16:00 - 19:00   Közös vita
19:45   Eredmények bejelentése
20:00 - 21:15   Második szavazás
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

15:00   Az ülésszak folytatása és ügyrend      
170  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
15:30 - 16:45   Első szavazás      
185 voteSzavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)
92Határidő***IvoteA Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás
Jelentés:
A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
160***voteAz európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések
Ajánlás:
[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]
Jogi Bizottság
158Határidő***IvoteA légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések
Jelentés:
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
157Határidő***IvoteA tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes rendelkezések (saláta)
Jelentés:
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
166Határidő***IvoteKikötőhasználati díjak
Jelentés:
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
159Határidő***Ivote4. vasúti csomag: az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása
Jelentés:
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
190 voteEgyetlen szavazások
73***voteAz EU és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegróban végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás
Ajánlás:  Bettina Vollath (A9-0018/2020)
Ajánlás az Európai Unió és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
74***voteAz EU és Szerbia közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerbiában végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás
Ajánlás:  Bettina Vollath (A9-0019/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
34***voteAZ EU–India tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása
Ajánlás:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)
Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről
[06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
66***voteAz EU–Ukrajna tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása
Ajánlás:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)
Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről
[06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
62***voteEU–Belarusz megállapodás a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról
Ajánlás:  Petar Vitanov (A9-0097/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
93***voteEU–Belarusz megállapodás a vízumok kiadásának megkönnyítéséről
Ajánlás:  Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
90***voteAz atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosítása – jegyzőkönyv
Ajánlás:  Rosanna Conte (A9-0089/2020)
Ajánlás az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)]
Halászati Bizottság
89***voteEK–Mauritánia halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás, a jegyzőkönyv meghosszabbítása
Ajánlás:  Clara Aguilera (A9-0088/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)]
Halászati Bizottság
191 voteJelentések, amelyekhez nem nyújtottak be módosítást
31 voteBiztonsági háló az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása
Jelentés:  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlással egy biztonsági hálóról az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása
[2020/2051(INL)]
Költségvetési Bizottság
76***IvoteNémetország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek
Jelentés:  Markus Ferber (A9-0006/2020)
Jelentés Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
86***IvoteOlaszország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek
Jelentés:  Markus Ferber (A9-0007/2020)
Jelentés az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
63*voteA daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)
Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
84Határidő***IIvoteA gumiabroncsok címkézése: üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek
Ajánlás második olvasatra:  Henna Virkkunen (A9-0094/2020)
Ajánlás második olvasatra a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[14649/2/2019 -  - 2018/0148(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
91Határidő***IIvoteA víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények
Ajánlás második olvasatra:  Simona Bonafè (A9-0098/2020)
Ajánlás második olvasatra a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
94Határidő voteRészenkénti szavazás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján tett kifogásról: géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab
[2020/2535(RSP)]
B9-0121/2020
193 voteMentesítő határozatok
100 vote2018. évi mentesítés: 2. Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
102 vote2018. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
104 vote2018. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
110 vote2018. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
113 vote2018. évi mentesítés: ECSEL Közös Vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
114 vote2018. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
123 vote2018. évi közös vállalkozás: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
132 vote2018. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
129 vote2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
134 vote2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
135 vote2018. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
141 vote2018. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)
Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
142 vote2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)
Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (korábban: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
145 vote2018. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
96Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés:  Maria Grapini (A9-0021/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament
[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
97Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság
[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
98Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman
[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
99Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos
[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
101Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék
[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
103Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
105Határidő vote2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
106Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
107Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (jelenleg az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
108Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
109Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
111Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
112Határidő vote2018. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
115Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
116Határidő vote2018. évi mentesítés: Eurojust
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)
Jelentés az Eurojust (jelenleg: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
117Határidő vote2018. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
118Határidő vote2018. évi menetesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
119Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
120Határidő vote2018. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (jelenleg: az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
121Határidő vote2018. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
122Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
124Határidő vote2018. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
125Határidő vote2018. évi mentesítés: nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap
Jelentés:  Michèle Rivasi (A9-0057/2020)
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
126Határidő vote2018. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
127Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
128Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)
Jelentés az Európai Bankhatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
130Határidő vote2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
131Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
133Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
136Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
137Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés:  Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
138Határidő vote2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
139Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága
[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
140Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
143Határidő vote2018. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
144Határidő vote2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
146Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
16:00 - 19:00   Közös vita       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - Az Európai Tanács 2020. április 23-i rendkívüli ülésének következtetései és az új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv
14 -Az Európai Tanács 2020. április 23-i rendkívüli ülésének következtetései
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2625(RSP)]
148Határidő -Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2631(RSP)]
19:45   Eredmények bejelentése      
20:00 - 21:15   Második szavazás      
196 voteA módosítások első csomagja a mentesítési állásfoglalásokhoz
199 voteZárószavazás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján tett kifogásról: a géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab
16:00 - 19:00   Közös vita     item on the agenda
Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Képviselők104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
92item on the agendapointA Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás
  -Módosítások2020. május 13., szerda, 20:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 13., szerda, 22:00
158item on the agendapointA légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések
  -Módosítások2020. május 14., csütörtök, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 14., csütörtök, 19:00
157item on the agendapointA tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes rendelkezések (saláta)
  -Módosítások2020. május 14., csütörtök, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 14., csütörtök, 19:00
166item on the agendapointKikötőhasználati díjak
  -Módosítások2020. május 14., csütörtök, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 14., csütörtök, 19:00
159item on the agendapoint4. vasúti csomag: az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása
  -Módosítások2020. május 14., csütörtök, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 14., csütörtök, 19:00
84item on the agendapointA gumiabroncsok címkézése: üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek
Henna Virkkunen (A9-0094/2020
  -Módosítások; elutasítás2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
91item on the agendapointA víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények
Simona Bonafè (A9-0098/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
94item on the agendapointRészenkénti szavazás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján tett kifogásról: géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
96item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Maria Grapini (A9-0021/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
97item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
98item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
99item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
101item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
103item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
105item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
106item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
107item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. május 11., hétfő, 19:00
108item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
109item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
111item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
112item on the agendapoint2018. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
115item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
116item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Eurojust
Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
117item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
118item on the agendapoint2018. évi menetesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
119item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
120item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
121item on the agendapoint2018. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
122item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
124item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
125item on the agendapoint2018. évi mentesítés: nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap
Michèle Rivasi (A9-0057/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
126item on the agendapoint2018. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
127item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
128item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
130item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
131item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
133item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
136item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
137item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Monika Hohlmeier (A9-0069/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
138item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
139item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
140item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
143item on the agendapoint2018. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
144item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
146item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020
  -Módosítások2020. május 6., szerda, 18:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 11., hétfő, 19:00
148item on the agendapointÚj többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv
  -Állásfoglalási indítványok2020. május 12., kedd, 18:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. május 13., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. május 13., szerda, 14:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. május 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2020. május 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat