Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 13 mai 2020 - Vineri, 15 mai 2020 256k
Miercuri, 13 mai 2020181kVersiune: Vineri, 15 mai 2020, 10:19
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
15:30 - 16:45   Prima sesiune de votare
16:00 - 19:00   Dezbatere comună
19:45   Anunțarea rezultatelor
20:00 - 21:15   A doua sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor      
170  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
15:30 - 16:45   Prima sesiune de votare      
185 voteVoturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
92Termen***IvoteAcordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19
Raport
Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
160***voteMăsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE)
Recomandare
[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]
Comisia pentru afaceri juridice
158Termen***IvoteMăsuri temporare pentru operarea serviciilor aeriene
Raport
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]
Comisia pentru transport și turism
157Termen***IvoteMăsuri temporare în ceea ce privește validitatea certificatelor și licențelor (omnibus)
Raport
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]
Comisia pentru transport și turism
166Termen***IvoteTaxele privind infrastructura portuară
Raport
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]
Comisia pentru transport și turism
159Termen***IvoteCel de-al patrulea pachet feroviar: prelungirea perioadelor de transpunere
Raport
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]
Comisia pentru transport și turism
190 voteVoturi unice
73***voteAcordul privind statutul referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru
Recomandare  Bettina Vollath (A9-0018/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru
[06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
74***voteAcordul privind statutul referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Serbia
Recomandare  Bettina Vollath (A9-0019/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia
[15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
34***voteReînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică UE-India
Recomandare  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și guvernul Republicii India
[06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
66***voteReînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică UE-Ucraina
Recomandare  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Ucraina
[06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
62***voteAcordul UE-Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală
Recomandare  Petar Vitanov (A9-0097/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală
[12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
93***voteAcordul UE-Belarus privind facilitarea eliberării vizelor
Recomandare  Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor
[12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
90***voteModificarea Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) - Protocol
Recomandare  Rosanna Conte (A9-0089/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic
[13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)]
Comisia pentru pescuit
89***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului CE-Mauritania: prelungirea Protocolului
Recomandare  Clara Aguilera (A9-0088/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019
[12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)]
Comisia pentru pescuit
191 voteRapoarte la care nu au fost depuse amendamente
31 voteO plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM
Raport  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)
Raport cu recomandări către Comisie privind o plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM
[2020/2051(INL)]
Comisia pentru bugete
76***IvoteServiciile de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră: operațiunile de cabotaj dintre Germania și Elveția
Raport  Markus Ferber (A9-0006/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări
[COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)]
Comisia pentru transport și turism
86***IvoteServiciile de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră: operațiunile de cabotaj dintre Italia și Elveția
Raport  Markus Ferber (A9-0007/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări
[COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)]
Comisia pentru transport și turism
63*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Regatul Unit
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Regatul Unit
[14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
84Termen***IIvoteEtichetarea pneurilor: eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
Recomandare pentru a doua lectură :  Henna Virkkunen (A9-0094/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, vizând modificarea Regulamentului (UE) 2017/1369 și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1222/2009
[14649/2/2019 -  - 2018/0148(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
91Termen***IIvoteCerințe minime pentru reutilizarea apei
Recomandare pentru a doua lectură :  Simona Bonafè (A9-0098/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințe minime pentru reutilizarea apei
[15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
94Termen voteVot pe părți privind obiecția în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
[2020/2535(RSP)]
B9-0121/2020
193 voteDecizii de descărcare de gestiune
100 voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
102 voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
104 voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună pentru bioindustrii
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
110 voteDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
113 voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună ECSEL
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
114 voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
123 voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Shift2Rail
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
132 voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Mediu
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
129 voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
134 voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
135 voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția GNSS European
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
141 voteDescărcarea de gestiune 2018: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
142 voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (anterior Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
145 voteDescărcarea de gestiune 2018: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
96Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport  Maria Grapini (A9-0021/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea I – Parlamentul European
[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
97Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea IV – Curtea de Justiție
[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
98Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea VIII – Ombudsmanul European
[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
99Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
101Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea V – Curtea de Conturi
[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
103Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
105Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
106Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul European și Consiliul
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
107Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
108Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
109Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
111Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă
[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
112Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună SESAR
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
115Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
116Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Eurojust
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust [în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)] aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
117Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
118Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC (înainte de 20 decembrie 2018: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice) aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
119Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
120Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (acum Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
121Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (înainte de 11 decembrie 2018: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) pentru exercițiul financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
122Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Institutul European de Inovare și Tehnologie
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
124Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția de Aprovizionare a Euratom
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
125Termen voteDescărcarea de gestiune: cel de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare
Raport  Michèle Rivasi (A9-0057/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
126Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
127Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
128Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Bancară Europeană
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
130Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
131Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Raport  Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
133Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
136Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
137Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comisia și agențiile executive
Raport  Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive
[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
138Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
139Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor
[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
140Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Raport  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
143Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
144Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Medicamente
Raport  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2018
[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
146Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
16:00 - 19:00   Dezbatere comună       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Concluziile Consiliului European, reunit în sesiune extraordinară la 23 aprilie 2020 și noul CFM, resursele proprii și planul de redresare
14 -Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 23 aprilie 2020
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2020/2625(RSP)]
148Termen -Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2631(RSP)]
19:45   Anunțarea rezultatelor      
20:00 - 21:15   A doua sesiune de votare      
196 votePrima serie de amendamente la rezoluțiile privind descărcarea de gestiune
199 voteVot final privind obiecția în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
16:00 - 19:00   Dezbatere comună     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Deputaţi104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
92item on the agendapointAcordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19
  -AmendamenteMiercuri, 13 mai 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Miercuri, 13 mai 2020, 22:00
158item on the agendapointMăsuri temporare pentru operarea serviciilor aeriene
  -AmendamenteJoi, 14 mai 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 14 mai 2020, 19:00
157item on the agendapointMăsuri temporare în ceea ce privește validitatea certificatelor și licențelor (omnibus)
  -AmendamenteJoi, 14 mai 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 14 mai 2020, 19:00
166item on the agendapointTaxele privind infrastructura portuară
  -AmendamenteJoi, 14 mai 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 14 mai 2020, 19:00
159item on the agendapointCel de-al patrulea pachet feroviar: prelungirea perioadelor de transpunere
  -AmendamenteJoi, 14 mai 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 14 mai 2020, 19:00
84item on the agendapointEtichetarea pneurilor: eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
Henna Virkkunen (A9-0094/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
91item on the agendapointCerințe minime pentru reutilizarea apei
Simona Bonafè (A9-0098/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
94item on the agendapointVot pe părți privind obiecția în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
96item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European
Maria Grapini (A9-0021/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
97item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
98item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
99item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
101item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
103item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
105item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
106item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul European și Consiliul
Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
107item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 11 mai 2020, 19:00
108item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
109item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
111item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
112item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună SESAR
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
115item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
116item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Eurojust
Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
117item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
118item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)
Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
119item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
120item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
121item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
122item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Institutul European de Inovare și Tehnologie
Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
124item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția de Aprovizionare a Euratom
Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
125item on the agendapointDescărcarea de gestiune: cel de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare
Michèle Rivasi (A9-0057/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
126item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
127item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
128item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Bancară Europeană
Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
130item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
131item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
133item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
136item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
137item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comisia și agențiile executive
Monika Hohlmeier (A9-0069/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
138item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
139item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
140item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
143item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
144item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Medicamente
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
146item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020
  -AmendamenteMiercuri, 6 mai 2020, 18:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 11 mai 2020, 19:00
148item on the agendapointNoul CFM, resursele proprii și planul de redresare
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 12 mai 2020, 18:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 mai 2020, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieMiercuri, 13 mai 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Miercuri, 13 mai 2020, 19:00
Ultima actualizare: 15 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate