Dnevni red
BruseljSreda, 13. maj 2020 - Petek, 15. maj 2020 252k
Četrtek, 14. maj 2020180kRazličica: Petek, 15. maj 2020, 10:21
 Točke na dnevnem redu
09:00   Razglasitev izida
09:00 - 10:00   Razprava
09:30 - 10:45   Prvo glasovanje
10:00 - 12:00   Razprave
13:15   Razglasitev izida
13:30 - 14:45   Drugo glasovanje
14:30 - 15:30   Razprava
17:15   Razglasitev izida
17:30 - 18:45   Tretje glasovanje
21:00   Razglasitev izida
 Čas za govor
 Roki

09:00   Razglasitev izida      
09:00 - 10:00   Razprava       Čas za govor
12 pointIzredna zakonodaja na Madžarskem ter njen učinek na pravno državo in temeljne pravice
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2620(RSP)]
09:30 - 10:45   Prvo glasovanje      
197 voteDrugi sveženj predlogov sprememb k resolucijam o razrešnici
10:00 - 12:00   Razprave       Čas za govor
171 point70. obletnica Schumanove deklaracije
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2642(RSP)]
168 pointUporaba aplikacij za sledenje stikov v boju proti koronavirusu
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2634(RSP)]
13:15   Razglasitev izida      
13:30 - 14:45   Drugo glasovanje      
  pointKončno glasovanje o resolucijah o razrešnici
100 -Razrešnica 2018: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
102 -Razrešnica 2018: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (CLEAN SKY 2) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
104 -Razrešnica 2018: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
110 -Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
113 -Razrešnica 2018: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
114 -Razrešnica 2018: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
123 -Razrešnica 2018: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
132 -Razrešnica 2018: Evropska agencija za okolje
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
129 -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za železnice
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
134 -Razrešnica 2018: Evropska agencija za pomorsko varnost
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
135 -Razrešnica 2018: Agencija za evropski GNSS
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
141 -Razrešnica 2018: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
142 -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (prej Evropska agencija za varnost v letalstvu) (EASA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
145 -Razrešnica 2018: Evropski azilni podporni urad
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
96Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo:  Maria Grapini (A9-0021/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek I – Evropski parlament

[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
97Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
98Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
99Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
101Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek V – Računsko sodišče

[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
103Rok -Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
105Rok -Razrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
106Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
107Rok -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zdaj Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) (ENISA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
108Rok -Razrešnica 2018: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
109Rok -Razrešnica 2018: Evropska agencija za nadzor ribištva
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
111Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
112Rok -Razrešnica 2018: Skupno podjetje SESAR
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR (SESAR) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
115Rok -Razrešnica 2018: Evropska fundacija za usposabljanje
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
116Rok -Razrešnica 2018: Eurojust
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (zdaj Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
117Rok -Razrešnica 2018: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
118Rok -Razrešnica 2018: Agencija za podporo BEREC-u (urad BEREC)
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za podporo BEREC-u (do 20. decembra 2018: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
119Rok -Razrešnica 2018: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
120Rok -Razrešnica 2018: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (zdaj Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev) (ACER) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
121Rok -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
122Rok -Razrešnica 2018: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
124Rok -Razrešnica 2018: Agencija za oskrbo Euratom
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
125Rok -Razrešnica 2018: osmi, deveti, deseti in enajsti Evropski razvojni sklad
Poročilo:  Michèle Rivasi (A9-0057/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
126Rok -Razrešnica 2018: Evropski inštitut za enakost spolov
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
127Rok -Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
128Rok -Razrešnica 2018: Evropski bančni organ
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
130Rok -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
131Rok -Razrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
133Rok -Razrešnica 2018: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
136Rok -Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost hrane
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
137Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
138Rok -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
139Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VII – Odbor regij

[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
140Rok -Razrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
143Rok -Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
144Rok -Razrešnica 2018: Evropska agencija za zdravila
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2018

[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
146Rok -Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
147Rok -Razrešnica 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor EU agencij
Poročilo:  Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

[COM(2019)0316 - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
  pointGlasovanje o predlogih sprememb na poročilo
36Rok -Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
Poročilo:  Olivier Chastel (A9-0102/2020)
Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021

[2019/2214(BUD)]
Odbor za proračun
  pointKončno glasovanje
160***-Začasni ukrepi v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE)
Priporočilo:

[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]
Odbor za pravne zadeve
14:30 - 15:30   Razprava       Čas za govor
172 pointCepiva proti covidu-19 in zdravila zanj
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2643(RSP)]
17:15   Razglasitev izida      
17:30 - 18:45   Tretje glasovanje      
200 votePredlogi sprememb k sopodpisanemu predlogu resolucije – novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev
201 voteKončno glasovanje
36Rok voteNačrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
Poročilo:  Olivier Chastel (A9-0102/2020)
Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
[2019/2214(BUD)]
Odbor za proračun
21:00   Razglasitev izida      
09:00 - 10:00   Razprava     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
10:00 - 12:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poslanci44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
14:30 - 15:30   Razprava     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
96item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
Maria Grapini (A9-0021/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
97item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
98item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
99item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
101item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Računsko sodišče
Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
103item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
105item on the agendapointRazrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
106item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
107item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
108item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
109item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska agencija za nadzor ribištva
Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
111item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
112item on the agendapointRazrešnica 2018: Skupno podjetje SESAR
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
115item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska fundacija za usposabljanje
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
116item on the agendapointRazrešnica 2018: Eurojust
Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
117item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
118item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija za podporo BEREC-u (urad BEREC)
Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
119item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
120item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
121item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
122item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
124item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija za oskrbo Euratom
Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
125item on the agendapointRazrešnica 2018: osmi, deveti, deseti in enajsti Evropski razvojni sklad
Michèle Rivasi (A9-0057/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
126item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropski inštitut za enakost spolov
Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
127item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
128item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropski bančni organ
Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
130item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
131item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije
Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
133item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
136item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska agencija za varnost hrane
Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
137item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Monika Hohlmeier (A9-0069/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
138item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
139item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Odbor regij
Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
140item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
143item on the agendapointRazrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
144item on the agendapointRazrešnica 2018: Evropska agencija za zdravila
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
146item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
147item on the agendapointRazrešnica 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor EU agencij
Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020
  -Predlogi spremembSreda, 6. maj 2020, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 11. maj 2020, 19:00
36item on the agendapointNačrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
Olivier Chastel (A9-0102/2020
  -Predlogi spremembTorek, 12. maj 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 12. maj 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov