Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 13 maj 2020 - Fredagen den 15 maj 2020 252k
Torsdagen den 14 maj 2020178kUtgåva: Fredagen den 15 maj 2020, 10:21
 Punkter på föredragningslistan
09:00   Meddelande av resultat
09:00 - 10:00   Debatt
09:30 - 10:45   Första omröstningen
10:00 - 12:00   Debatt
13:15   Meddelande av resultat
13:30 - 14:45   Andra omröstningen
14:30 - 15:30   Debatt
17:15   Meddelande av resultat
17:30 - 18:45   Tredje omröstningen
21:00   Meddelande av resultat
 Talartid
 Tidsfrister

09:00   Meddelande av resultat      
09:00 - 10:00   Debatt       Talartid
12 pointUndantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2620(RSP)]
09:30 - 10:45   Första omröstningen      
197 voteAndra omgången ändringsförslag till ansvarfrihetsresolutioner
10:00 - 12:00   Debatt       Talartid
171 point70-årsdagen av Schumandeklarationen
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2642(RSP)]
168 pointAnvändning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2634(RSP)]
13:15   Meddelande av resultat      
13:30 - 14:45   Andra omröstningen      
  pointSlutomröstning om ansvarsfrihetsresolutioner
100 -Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
102 -Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
104 -Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
110 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
113 -Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
114 -Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
123 -Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
132 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
129 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
134 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
135 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
141 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
142 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (tidigare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
145 -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
96Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Betänkande:  Maria Grapini (A9-0021/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet

[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
97Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen

[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
98Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
99Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
101Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten

[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
103Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
105Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
106Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
107Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
108Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
109Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
111Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
112Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
115Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
116Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Eurojust
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
117Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
118Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (före den 20 december 2018: byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
119Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
120Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
121Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (före den 11 december 2018: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
122Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
124Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
125Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande:  Michèle Rivasi (A9-0057/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018

[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
126Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
127Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
128Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
130Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
131Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
133Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
136Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
137Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
138Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)
Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
139Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén

[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
140Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
143Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
144Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018

[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
146Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
147Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2018: Verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll för EU:s byråer
Betänkande:  Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

[COM(2019)0316 - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
  pointOmröstning om ändringsförslag till betänkandet
36Tidsfrist -Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
Betänkande:  Olivier Chastel (A9-0102/2020)
Betänkande om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021

[2019/2214(BUD)]
Budgetutskottet
  pointSlutomröstning
160***-Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar
Rekommendation:

[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]
Utskottet för rättsliga frågor
14:30 - 15:30   Debatt       Talartid
172 pointVacciner och behandlingar mot covid-19
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2643(RSP)]
17:15   Meddelande av resultat      
17:30 - 18:45   Tredje omröstningen      
200 voteÄndringsförslag till gemensamt förslag till resolution – Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan
201 voteSlutomröstning
36Tidsfrist voteParlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
Betänkande:  Olivier Chastel (A9-0102/2020)
Betänkande om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
[2019/2214(BUD)]
Budgetutskottet
21:00   Meddelande av resultat      
09:00 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
10:00 - 12:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Ledamöter44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
14:30 - 15:30   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
96item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Maria Grapini (A9-0021/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
97item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
98item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
99item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
101item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
103item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
105item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
106item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
107item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
108item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
109item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
111item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
112item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Sesar
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
115item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
116item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Eurojust
Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
117item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
118item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
119item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
120item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
121item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
122item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
124item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
125item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Michèle Rivasi (A9-0057/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
126item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
127item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
128item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
130item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
131item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
133item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
136item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
137item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Monika Hohlmeier (A9-0069/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
138item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
139item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
140item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
143item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
144item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
146item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
147item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: Verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll för EU:s byråer
Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 maj 2020, 18:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 11 maj 2020, 19:00
36item on the agendapointParlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2021
Olivier Chastel (A9-0102/2020
  -ÄndringsförslagTisdagen den 12 maj 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 12 maj 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 15 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy