Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 13 maj 2020 - Fredagen den 15 maj 2020 252k
Fredagen den 15 maj 2020146kUtgåva: Fredagen den 15 maj 2020, 10:21
 Punkter på föredragningslistan
09:30 - 10:45   Första omröstningen
13:15   Meddelande av resultat
14:15 - 15:30   Andra omröstningen
17:30   Meddelande av resultat
17:45 - 19:00   (Eventuellt) Tredje omröstning
21:00   (Eventuellt) Meddelande av resultat
 Tidsfrister

09:30 - 10:45   Första omröstningen      
  pointSlutomröstning om gemensamt förslag till resolution – Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan
203 voteOmröstning om ändringsförslagen till betänkandena
92Tidsfrist***IpointMakroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]
Utskottet för internationell handel
158Tidsfrist***IpointTillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]
Utskottet för transport och turism
157Tidsfrist***IpointTillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande)
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]
Utskottet för transport och turism
166Tidsfrist***IpointHamninfrastrukturavgifter
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]
Utskottet för transport och turism
159Tidsfrist***Ipoint4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]
Utskottet för transport och turism
13:15   Meddelande av resultat      
14:15 - 15:30   Andra omröstningen      
  pointSlutomröstning
92Tidsfrist***I-Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin
Betänkande:
Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]
Utskottet för internationell handel
158Tidsfrist***I-Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik
Betänkande:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]
Utskottet för transport och turism
157Tidsfrist***I-Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande)
Betänkande:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]
Utskottet för transport och turism
166Tidsfrist***I-Hamninfrastrukturavgifter
Betänkande:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]
Utskottet för transport och turism
159Tidsfrist***I-4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna
Betänkande:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]
Utskottet för transport och turism
206 voteÖvergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar
17:30   Meddelande av resultat      
17:45 - 19:00   (Eventuellt) Tredje omröstning      
205 vote(Eventuellt) gemensamt förslag till resolution – Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan
21:00   (Eventuellt) Meddelande av resultat      
92item on the agendapointMakroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 13 maj 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 13 maj 2020, 22:00
158item on the agendapointTillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 14 maj 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 14 maj 2020, 19:00
157item on the agendapointTillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande)
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 14 maj 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 14 maj 2020, 19:00
166item on the agendapointHamninfrastrukturavgifter
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 14 maj 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 14 maj 2020, 19:00
159item on the agendapoint4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 14 maj 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 14 maj 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 15 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy