Porządek obrad
BrukselaŚroda, 27 maja 2020 r. 152k
Środa, 27 maja 2020143kWersja: Środa, 27 maja 2020, 13:42
 Punkty porządku dziennego
13:30 - 15:00   Debata
 Czas wystąpień

13:30 - 15:00   Debata       Czas wystąpień
5  pointWznowienie sesji i porządek prac
4 pointPakiet naprawczy dla UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2659(RSP)]
13:30 - 15:00   Debata     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności