Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 17. juni 2020 - Fredag den 19. juni 2020 243k
Onsdag den 17. juni 2020188kUdgave: Mandag den 22. juni 2020, 22:35
 Punkter på dagsordenen
15:00   Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
15:15 - 18:00   Forhandling
16:30 - 17:45   Første afstemningsrunde
19:00 - 21:00   Forhandling
20:15   Meddelelse af resultater
20:30 - 21:45   Anden afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

15:00   Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen      
51  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
15:15 - 18:00   Forhandling       Taletid
90Frist pointProtesterne mod racisme efter George Floyds død
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2685(RSP)]
  pointForhandling under ét - Forberedelse af Det Europæiske Råds møde og henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
13 -Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19. juni 2020
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2656(RSP)]
17Frist -Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Betænkning:  Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

[2020/2023(INI)]
Udenrigsudvalget
Udvalget om International Handel
16:30 - 17:45   Første afstemningsrunde      
56 voteImmunitetsbetænkninger
18 voteAnmodning om ophævelse af Gunnar Becks immunitet
Betænkning:  Andrzej Halicki (A9-0036/2020)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Gunnar Becks immunitet
[2019/2154(IMM)]
Retsudvalget
15 voteAnmodning om ophævelse af Guy Verhofstadts immunitet
Betænkning:  Marie Toussaint (A9-0037/2020)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Guy Verhofstadts immunitet
[2019/2149(IMM)]
Retsudvalget
93 voteProceduremæssigt forslag - forretningsordenens artikel 200, stk. 4
96 vote*** DELI (TRAN A9-0085/2020) - Indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel
57 voteAfstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
107Frist voteAdministrativt samarbejde på beskatningsområdet: udsættelse af visse frister som følge af covid-19-pandemien
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
108Frist vote- Ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013)
Betænkning: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
109Frist voteDet europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
59 voteAfstemning om ændringsforslag
69Frist votePIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020)) - Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
7Frist voteEU's handicapstrategi efter 2020
Ændringsforslag til beslutningsforslag
[2019/2975(RSP)]
B9-0123/2020
Forhandling: Tirsdag den 17. december 2019
19:00 - 21:00   Forhandling       Taletid
10Frist pointKonference om Europas fremtid
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2657(RSP)]
2 pointBeskyttelse af europæiske strategiske sektorer mod udenlandske overtagelser i en verden efter covid-19
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2663(RSP)]
4Frist pointTurisme og transport i 2020 og derefter
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2649(RSP)]
20:15   Meddelelse af resultater      
20:30 - 21:45   Anden afstemningsrunde      
116 voteEnkelt afstemning
21***voteProtokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)
Henstilling:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)
[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]
Fiskeriudvalget
22 voteProtokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) (beslutning)
Betænkning:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)
[2019/0078M(NLE)]
Fiskeriudvalget
23***voteProtokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Guinea-Bissau (2019-2024)
Henstilling:  João Ferreira (A9-0012/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)
[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]
Fiskeriudvalget
25 voteProtokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Guinea-Bissau (2019-2024) (beslutning)
Betænkning:  João Ferreira (A9-0013/2020)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)
[2019/0090M(NLE)]
Fiskeriudvalget
20***voteProtokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab
Henstilling:  Nuno Melo (A9-0001/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab
[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]
Fiskeriudvalget
34***voteAftale mellem EU og Schweiz om Schweiz' WTO-indrømmelser (artikel XXVIII i GATT 1994) for krydret kød
Henstilling:  Jörgen Warborn (A9-0092/2020)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for krydret kød
[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]
Udvalget om International Handel
8 voteAnmodning om finansiering til biomedicinsk forskning i myalgisk encephalomyelitis
Forslag til beslutning
[2020/2580(RSP)]
B9-0186/2020
Forretningsordenens artikel 227
32 voteMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: teknisk bistand på Kommissionens initiativ
Betænkning:  Victor Negrescu (A9-0109/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2020/000 TA 2020 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ)
[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]
Budgetudvalget
31 voteAnvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig
Betænkning:  José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig
[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]
Budgetudvalget
36 voteForslag til ændringsbudget nr. 3/2020: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2020 for regnskabsåret 2020 – opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019
[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]
Budgetudvalget
35 voteForslag til ændringsbudget nr. 4/2020: forslag om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2020 til det almindelige budget for 2020, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig
[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]
Budgetudvalget
26***voteIndgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova
Henstilling:  Roberts Zīle (A9-0084/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova
[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
41***voteÆndring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova (Kroatiens tiltrædelse)
Henstilling:  Roberts Zīle (A9-0083/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
24***voteÆndring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Marokko (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse)
Henstilling:  Sven Schulze (A9-0005/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage højde for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union
[COM(2007)049506198/2013 - C6-0330/2007 C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
43***voteIndgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan
Henstilling:  Andris Ameriks (A9-0086/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
[09189/201114209/2019 - C7-0122/2011 C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
14***voteIndgåelse af aftalen mellem EU og Kina om civilluftfartens sikkerhed
Henstilling:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering
[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
30***voteIndgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien
Henstilling:  Andris Ameriks (A9-0082/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side
[09185/201109556/2019 - C7-0124/2011 C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
48***voteIndgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel
Henstilling:  Andor Deli (A9-0085/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side
[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
Hvis det proceduremæssige forslag forkastes
94 voteAfstemning om ændringsforslag
60 voteÆndringsforslag til beslutningsforslag - Konferencen om Europas fremtid
86Frist voteNedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
[2020/2683(RSO)]
B9-0190/2020
Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207
85Frist voteNedsættelse af et særligt udvalg om kunstig intelligens i en digital tidsalder, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
[2020/2684(RSO)]
B9-0189/2020
Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207
42Frist***IvoteÆndring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien
Betænkning:  Jonás Fernández (A9-0113/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien
[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
15:15 - 18:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordfører   (2x6') 12'
Ordfører for udtalelse   (9x1') 9'
Medlemmer75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19:00 - 21:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Medlemmer44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
90item on the agendapointProtesterne mod racisme efter George Floyds død
  -Forslag til beslutningTirsdag den 16. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 17. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 17. juni 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 17. juni 2020, 17:00
17item on the agendapointHenstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020
  -ÆndringsforslagTirsdag den 16. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 19:00
107item on the agendapointAdministrativt samarbejde på beskatningsområdet: udsættelse af visse frister som følge af covid-19-pandemien
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. juni 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTorsdag den 18. juni 2020, 12:00
108item on the agendapoint- Ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013)
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. juni 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTorsdag den 18. juni 2020, 12:00
109item on the agendapointDet europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. juni 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTorsdag den 18. juni 2020, 12:00
69item on the agendapointPIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020)) - Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
  -ÆndringsforslagTirsdag den 16. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 19:00
7item on the agendapointEU's handicapstrategi efter 2020
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
10item on the agendapointKonference om Europas fremtid
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
4item on the agendapointTurisme og transport i 2020 og derefter
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
86item on the agendapointNedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
  -ÆndringsforslagMandag den 15. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
85item on the agendapointNedsættelse af et særligt udvalg om kunstig intelligens i en digital tidsalder, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
  -ÆndringsforslagMandag den 15. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
42item on the agendapointÆndring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien
Jonás Fernández (A9-0113/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
Seneste opdatering: 22. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik