Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 17 iunie 2020 - Vineri, 19 iunie 2020 243k
Miercuri, 17 iunie 2020183kVersiune: Luni, 22 iunie 2020, 22:43
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
15:15 - 18:00   Dezbateri
16:30 - 17:45   Prima sesiune de votare
19:00 - 21:00   Dezbateri
20:15   Anunțarea rezultatelor
20:30 - 21:45   A doua sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor      
51  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
15:15 - 18:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
90Termen pointProtestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2685(RSP)]
  pointDezbatere comună - Pregătirea reuniunii Consiliului European şi recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
13 -Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2656(RSP)]
17Termen -Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Raport  Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

[2020/2023(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru comerț internațional
16:30 - 17:45   Prima sesiune de votare      
56 voteRapoarte privind cereri de ridicare a imunității
18 voteCerere de ridicare a imunității lui Gunnar Beck
Raport  Andrzej Halicki (A9-0036/2020)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Gunnar Beck
[2019/2154(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
15 voteCerere de ridicare a imunității lui Guy Verhofstadt
Raport  Marie Toussaint (A9-0037/2020)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Guy Verhofstadt
[2019/2149(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
93 voteMoţiune de procedură - Articolul 200 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
96 vote*** DELI (TRAN A9-0085/2020) - Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel
57 voteVoturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
107Termen voteCooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
108Termen voteMăsurile de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013]
Raport: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
109Termen voteIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
59 voteVotarea amendamentelor
69Termen votePIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
7Termen voteStrategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020
Amendamente la propunerile de rezoluţie
[2019/2975(RSP)]
B9-0123/2020
Dezbatere: Marţi, 17 decembrie 2019
19:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
10Termen pointConferință privind viitorul Europei
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2657(RSP)]
2 pointProtejarea sectoarelor strategice europene de preluări realizate de companii din străinătate în perioada ulterioară crizei Covid-19
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2663(RSP)]
4Termen pointTurismul și transporturile în 2020 și ulterior
Declarație a Comisiei
[2020/2649(RSP)]
20:15   Anunțarea rezultatelor      
20:30 - 21:45   A doua sesiune de votare      
116 voteVoturi unice
21***voteÎncheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024)
Recomandare  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024)
[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]
Comisia pentru pescuit
22 voteÎncheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024) (Rezoluție)
Raport  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024)
[2019/0078M(NLE)]
Comisia pentru pescuit
23***voteProtocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
Recomandare  João Ferreira (A9-0012/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]
Comisia pentru pescuit
25 voteProtocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024) (Rezoluţie)
Raport  João Ferreira (A9-0013/2020)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
[2019/0090M(NLE)]
Comisia pentru pescuit
20***voteProtocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat între UE și São Tomé și Principe
Recomandare  Nuno Melo (A9-0001/2020)
Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană
[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]
Comisia pentru pescuit
34***voteAcordul dintre UE şi Confederaţia Elveţiană referitor la modificarea concesiilor OMC ale Elveției (articolul XXVIII din GATT 1994) privind carnea neprelucrată altfel decât prin condimentare
Recomandare  Jörgen Warborn (A9-0092/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată
[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
8 voteCerere de finanțare a cercetării biomedicale în domeniul encefalomielitei mialgice
Propunere de rezoluţie
[2020/2580(RSP)]
B9-0186/2020
Articolul 227 din Regulamentul de procedură
32 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
Raport  Victor Negrescu (A9-0109/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)
[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]
Comisia pentru bugete
31 voteMobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei
Raport  José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei
[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]
Comisia pentru bugete
36 voteProiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pe 2020: înscrierea excedentului din exercițiul financiar 2019
Raport  Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020 al Uniunii Europene la bugetul general pe 2020: înscrierea excedentului din exercițiul financiar 2019
[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]
Comisia pentru bugete
35 voteProiectul de buget rectificativ nr. 4/2020: propunere de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei
Raport  Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei
[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]
Comisia pentru bugete
26***voteÎncheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între UE şi Republica Moldova
Recomandare  Roberts Zīle (A9-0084/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova
[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
41***voteModificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre UE și Moldova (aderarea Republicii Croația la UE)
Recomandare  Roberts Zīle (A9-0083/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
24***voteModificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre UE şi Maroc (aderarea Bulgariei şi a României)
Recomandare  Sven Schulze (A9-0005/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
[COM(2007)049506198/2013 - C6-0330/2007 C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
43***voteÎncheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE şi Iordania
Recomandare  Andris Ameriks (A9-0086/2020)
Recomandare referitoare la încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

[09189/201114209/2019 - C7-0122/2011 C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
14***voteÎncheierea Acordului între Uniunea Europeană și China privind siguranța aviației civile
Recomandare  Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze
[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
30***voteÎncheierea Acordului dintre UE şi Georgia privind spațiul aerian comun
Recomandare  Andris Ameriks (A9-0082/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului cu privire la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte
[09185/201109556/2019 - C7-0124/2011 C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
48***voteÎncheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel
Recomandare  Andor Deli (A9-0085/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte
[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
În cazul respingerii moţiunii de procedură
94 voteVotarea amendamentelor
60 voteAmendmente la propunerile de rezoluţie - Conferință privind viitorul Europei
86Termen voteInstituirea unei Comisii speciale privind interferențele străine în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
[2020/2683(RSO)]
B9-0190/2020
Propunere de decizie în conformitate cu articolul 207 din Regulamentul său de procedură
85Termen voteInstituirea unei Comisii speciale privind inteligența artificială în era digitală, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
[2020/2684(RSO)]
B9-0189/2020
Propunere de decizie în conformitate cu articolul 207 din Regulamentul său de procedură
42Termen***IvoteModificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
Raport  Jonás Fernández (A9-0113/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
15:15 - 18:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportorul   (2x6') 12'
Raportorul pentru aviz   (9x1') 9'
Deputaţi75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Deputaţi44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
90item on the agendapointProtestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 16 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 17 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 17 iunie 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Miercuri, 17 iunie 2020, 17:00
17item on the agendapointRecomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020
  -AmendamenteMarţi, 16 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 19:00
107item on the agendapointCooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19
  -AmendamenteMiercuri, 17 iunie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 18 iunie 2020, 12:00
108item on the agendapointMăsurile de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013]
  -AmendamenteMiercuri, 17 iunie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 18 iunie 2020, 12:00
109item on the agendapointIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
  -AmendamenteMiercuri, 17 iunie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 18 iunie 2020, 12:00
69item on the agendapointPIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  -AmendamenteMarţi, 16 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 19:00
7item on the agendapointStrategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
10item on the agendapointConferință privind viitorul Europei
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
4item on the agendapointTurismul și transporturile în 2020 și ulterior
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
86item on the agendapointInstituirea unei Comisii speciale privind interferențele străine în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
85item on the agendapointInstituirea unei Comisii speciale privind inteligența artificială în era digitală, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
42item on the agendapointModificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
Jonás Fernández (A9-0113/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
Ultima actualizare: 22 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate