Dnevni red
BruseljSreda, 17. junij 2020 - Petek, 19. junij 2020 235k
Sreda, 17. junij 2020180kRazličica: Ponedeljek, 22. junij 2020, 22:44
 Točke na dnevnem redu
15:00   Nadaljevanje zasedanja in razpored dela
15:15 - 18:00   Razprave
16:30 - 17:45   Prvo glasovanje
19:00 - 21:00   Razprave
20:15   Razglasitev izida
20:30 - 21:45   Drugo glasovanje
 Čas za govor
 Roki

15:00   Nadaljevanje zasedanja in razpored dela      
51  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
15:15 - 18:00   Razprave       Čas za govor
90Rok pointProtirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2685(RSP)]
  pointSkupna razprava - Priprave na zasedanje Evropskega sveta in priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
13 -Priprava zasedanja Evropskega sveta 19. junija 2020
Izjavi Sveta in Komisije

[2020/2656(RSP)]
17Rok -Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Poročilo:  Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

[2020/2023(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za mednarodno trgovino
16:30 - 17:45   Prvo glasovanje      
56 votePoročila o imunitetah
18 voteZahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku
Poročilo:  Andrzej Halicki (A9-0036/2020)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Gunnarju Becku
[2019/2154(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
15 voteZahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu
Poročilo:  Marie Toussaint (A9-0037/2020)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu
[2019/2149(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
93 votePostopkovni predlogi – člen 200(4) Poslovnika
96 vote*** DELI (TRAN A9-0085/2020) – sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom
57 voteGlasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)
107Rok voteUpravno sodelovanje na področju obdavčevanja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19
Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
108Rok voteIzredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)
Poročilo: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
109Rok voteEvropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede časovnih rokov za zbiranje, preverjanje in pregled zaradi izbruha COVID-19]
Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
59 voteGlasovanje o predlogih sprememb
69Rok votePIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) – Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
7Rok voteStrategija EU o invalidnosti po letu 2020
Predlogi sprememb k predlogom resolucij
[2019/2975(RSP)]
B9-0123/2020
Razprava: Torek, 17. december 2019
19:00 - 21:00   Razprave       Čas za govor
10Rok pointKonferenca o prihodnosti Evrope
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2657(RSP)]
2 pointZaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2663(RSP)]
4Rok pointTurizem in promet v letu 2020 in pozneje
Izjava Komisije
[2020/2649(RSP)]
20:15   Razglasitev izida      
20:30 - 21:45   Drugo glasovanje      
116 voteEno samo glasovanje
21***voteProtokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)
Priporočilo:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)
[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]
Odbor za ribištvo
22 voteProtokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (resolucija)
Poročilo:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)
[2019/0078M(NLE)]
Odbor za ribištvo
23***voteProtokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gvinejo Bissau (2019–2024)
Priporočilo:  João Ferreira (A9-0012/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)
[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]
Odbor za ribištvo
25 voteProtokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Gvinejo Bissau (2019–2024) (resolucija)
Poročilo:  João Ferreira (A9-0013/2020)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)
[2019/0090M(NLE)]
Odbor za ribištvo
20***voteProtokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo
Priporočilo:  Nuno Melo (A9-0001/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo
[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]
Odbor za ribištvo
34***voteSporazum med EU in Švicarsko konfederacijo o spremembi koncesij Švice v okviru STO (člen XXVIII GATT 1994) v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami
Priporočilo:  Jörgen Warborn (A9-0092/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami
[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
8 voteZahtevek za financiranje biomedicinskih raziskav za mialgični encefalomielitis
Predlog resolucije
[2020/2580(RSP)]
B9-0186/2020
Člen 227 Poslovnika
32 voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije
Poročilo:  Victor Negrescu (A9-0109/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]
Odbor za proračun
31 voteUporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
Poročilo:  José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]
Odbor za proračun
36 votePredlog spremembe proračuna št. 3: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019
[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]
Odbor za proračun
35 votePredlog spremembe proračuna št. 4/2020: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2020 za proračunsko leto 2020, priloženemu predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]
Odbor za proračun
26***voteSklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo
Priporočilo:  Roberts Zīle (A9-0084/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo
[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]
Odbor za promet in turizem
41***voteSprememba Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo (pristop Hrvaške)
Priporočilo:  Roberts Zīle (A9-0083/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic
[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]
Odbor za promet in turizem
24***voteSprememba Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Marokom (pristop Bolgarije in Romunije)
Priporočilo:  Sven Schulze (A9-0005/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
[COM(2007)049506198/2013 - C6-0330/2007 C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]
Odbor za promet in turizem
43***voteSklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Jordanijo
Priporočilo:  Andris Ameriks (A9-0086/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani
[09189/201114209/2019 - C7-0122/2011 C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]
Odbor za promet in turizem
14***voteSklenitev Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med EU in Kitajsko
Priporočilo:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske
[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]
Odbor za promet in turizem
30***voteSklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo
Priporočilo:  Andris Ameriks (A9-0082/2020)
Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi
[09185/201109556/2019 - C7-0124/2011 C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]
Odbor za promet in turizem
48***voteSklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom
Priporočilo:  Andor Deli (A9-0085/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani
[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]
Odbor za promet in turizem
Če se postopkovni predlog zavrne
94 voteGlasovanje o predlogih sprememb
60 votePredlogi sprememb k predlogom resolucij – konferenca o prihodnosti Evrope
86Rok voteUstanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
[2020/2683(RSO)]
B9-0190/2020
Predlog sklepa v skladu s členom 207 Poslovnika
85Rok voteUstanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
[2020/2684(RSO)]
B9-0189/2020
Predlog sklepa v skladu s členom 207 Poslovnika
42Rok***IvoteSprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19
Poročilo:  Jonás Fernández (A9-0113/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19
[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
15:15 - 18:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalec   (2x6') 12'
Pripravljavec mnenja   (9x1') 9'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19:00 - 21:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poslanci44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
90item on the agendapointProtirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
  -Predlogi resolucijTorek, 16. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 17. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 17. junij 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 17. junij 2020, 17:00
17item on the agendapointPriporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020
  -Predlogi spremembTorek, 16. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 19:00
107item on the agendapointUpravno sodelovanje na področju obdavčevanja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19
  -Predlogi spremembSreda, 17. junij 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 18. junij 2020, 12:00
108item on the agendapointIzredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)
  -Predlogi spremembSreda, 17. junij 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 18. junij 2020, 12:00
109item on the agendapointEvropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede časovnih rokov za zbiranje, preverjanje in pregled zaradi izbruha COVID-19]
  -Predlogi spremembSreda, 17. junij 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 18. junij 2020, 12:00
69item on the agendapointPIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) – Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
  -Predlogi spremembTorek, 16. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 19:00
7item on the agendapointStrategija EU o invalidnosti po letu 2020
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
10item on the agendapointKonferenca o prihodnosti Evrope
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
4item on the agendapointTurizem in promet v letu 2020 in pozneje
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
86item on the agendapointUstanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
  -Predlogi spremembPonedeljek, 15. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
85item on the agendapointUstanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
  -Predlogi spremembPonedeljek, 15. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
42item on the agendapointSprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19
Jonás Fernández (A9-0113/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 22. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov