Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 17. juni 2020 - Fredag den 19. juni 2020 243k
Torsdag den 18. juni 2020176kUdgave: Mandag den 22. juni 2020, 22:35
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:15 - 11:30   Forhandling
10:30 - 11:45   Første afstemningsrunde
14:15   Meddelelse af resultater
14:30 - 15:45   Anden afstemningsrunde
14:30 - 16:30   Forhandling
18:15   Meddelelse af resultater
18:30 - 19:45   Tredje afstemningsrunde
22:15   Meddelelse af resultater
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
09:15 - 11:30   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Redegørelser ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
11 -Udenrigspolitiske konsekvenser af covid-19-krisen
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2646(RSP)]
5Frist -Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2665(RSP)]
98 -EU's reaktion på Israels eventuelle annektering af dele af Vestbredden
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2687(RSP)]
9 pointBekæmpelse af desinformationskampagner under covid-19-krisen og konsekvenserne for ytringsfriheden
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2635(RSP)]
  pointForhandling under ét - Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
40Frist -Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020
Betænkning:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020

[2019/2209(INI)]
Udenrigsudvalget
19Frist -Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020
Betænkning:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020

[2019/2210(INI)]
Udenrigsudvalget
10:30 - 11:45   Første afstemningsrunde      
63 voteEndelig afstemning
17Frist voteHenstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Betænkning:  Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
[2020/2023(INI)]
Udenrigsudvalget
Udvalget om International Handel
10Frist voteKonference om Europas fremtid
Forslag til beslutning
[2020/2657(RSP)]
B9-0170/2020, B9-0179/2020
65 voteAfstemning om ændringsforslag
45Frist voteKonkurrencepolitik - årlig beretning 2019
Betænkning:  Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)
Betænkning om konkurrencepolitik – årlig beretning 2019
[2019/2131(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
14:15   Meddelelse af resultater      
14:30 - 15:45   Anden afstemningsrunde      
66 voteAfstemning om ændringsforslag
121 voteBankunionen - Årsberetning 2019
Betænkning: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Betænkning om Bankunionen - Årsberetning 2019
[2019/2130(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
123 voteRetningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III
Betænkning: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2021, Sektion III - Kommissionen
[2019/2213(BUD)]
Budgetudvalget
14:30 - 16:30   Forhandling       Taletid
6Frist pointSituationen i Schengenområdet som følge af covid-19-udbruddet
Mundtlige forespørgsler - [2020/2640(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Rådet
Situationen i Schengenområdet som følge af COVID-19-udbruddet
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionen
Situationen i Schengenområdet som følge af COVID-19-udbruddet
3Frist pointEuropæisk beskyttelse af grænsearbejdere og sæsonarbejdere i forbindelse med covid-19-krisen
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2664(RSP)]
18:15   Meddelelse af resultater      
18:30 - 19:45   Tredje afstemningsrunde      
84  pointEndelig afstemning
7Frist pointEU's handicapstrategi efter 2020
Forslag til beslutning
[2019/2975(RSP)]
42Frist***IpointÆndring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien
Betænkning:  Jonás Fernández (A9-0113/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien
[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
45Frist pointKonkurrencepolitik - årlig beretning 2019
Betænkning:  Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)
Betænkning om konkurrencepolitik – årlig beretning 2019
[2019/2131(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
88Frist pointNedsættelse af et underudvalg om skatteanliggender
[2020/2681(RSO)]
Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 206 og 212
87Frist pointNedsættelse af et særligt udvalg om kræftbekæmpelse, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
[2020/2682(RSO)]
Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207
86Frist pointNedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
[2020/2683(RSO)]
Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207
85Frist pointNedsættelse af et særligt udvalg om kunstig intelligens i en digital tidsalder, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
[2020/2684(RSO)]
Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207
72  pointAfstemning om ændringsforslag
128 pointÆndringsforslag til beslutningsforslag - Genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter
19Frist pointEuropa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020
[2019/2210(INI)]
Udenrigsudvalget
118 pointÆndringsforslag til beslutningsforslag - Turisme og transport i 2020 og derefter
22:15   Meddelelse af resultater      
09:15 - 11:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)5'
Ordførere   (2x2') 4'
De politiske grupper60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID7'Verts/ALE6'ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
14:30 - 16:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Forespørger (udvalg)5'
Medlemmer60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID7'Verts/ALE6'ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
5item on the agendapointKinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
40item on the agendapointEuropa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
19item on the agendapointEuropa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
17item on the agendapointHenstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020
  -ÆndringsforslagTirsdag den 16. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 19:00
10item on the agendapointKonference om Europas fremtid
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
45item on the agendapointKonkurrencepolitik - årlig beretning 2019
Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
6item on the agendapointSituationen i Schengenområdet som følge af covid-19-udbruddet
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
3item on the agendapointEuropæisk beskyttelse af grænsearbejdere og sæsonarbejdere i forbindelse med covid-19-krisen
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
7item on the agendapointEU's handicapstrategi efter 2020
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 15. juni 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 16. juni 2020, 16:00
42item on the agendapointÆndring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien
Jonás Fernández (A9-0113/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
88item on the agendapointNedsættelse af et underudvalg om skatteanliggender
  -ÆndringsforslagMandag den 15. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
87item on the agendapointNedsættelse af et særligt udvalg om kræftbekæmpelse, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
  -ÆndringsforslagMandag den 15. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
86item on the agendapointNedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
  -ÆndringsforslagMandag den 15. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
85item on the agendapointNedsættelse af et særligt udvalg om kunstig intelligens i en digital tidsalder, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
  -ÆndringsforslagMandag den 15. juni 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 15. juni 2020, 19:00
Seneste opdatering: 22. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik