Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 17 iunie 2020 - Vineri, 19 iunie 2020 243k
Joi, 18 iunie 2020172kVersiune: Luni, 22 iunie 2020, 22:43
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00   Anunțarea rezultatelor
09:15 - 11:30   Dezbateri
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare
14:15   Anunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare
14:30 - 16:30   Dezbateri
18:15   Anunțarea rezultatelor
18:30 - 19:45   A treia sesiune de votare
22:15   Anunțarea rezultatelor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00   Anunțarea rezultatelor      
09:15 - 11:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Declaraţii ale Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
11 -Consecințe asupra politicii externe ale crizei COVID-19
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2646(RSP)]
5Termen -Legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2665(RSP)]
98 -Răspunsul UE la posibila anexare de către Israel de teritoriu în Cisiordania
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2687(RSP)]
9 pointLupta împotriva campaniilor de dezinformare în timpul crizei Covid-19 și impactul său asupra libertății de exprimare
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2635(RSP)]
  pointDezbatere comună - Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
40Termen -Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020

[2019/2209(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
19Termen -Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Raport  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020

[2019/2210(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare      
63 voteVoturi finale
17Termen voteRecomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Raport  Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
[2020/2023(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru comerț internațional
10Termen voteConferință privind viitorul Europei
Propuneri de rezoluție
[2020/2657(RSP)]
B9-0170/2020, B9-0179/2020
65 voteVotarea amendamentelor
45Termen votePolitica în domeniul concurenței - raport anual 2019
Raport  Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)
Raport privind politica în domeniul concurenței - raportul anual pe 2019
[2019/2131(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
14:15   Anunțarea rezultatelor      
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare      
66 voteVotarea amendamentelor
121 voteUniunea bancară - Raport anual 2019
Raport: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Raport privind uniunea bancară – Raport anual 2019
[2019/2130(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
123 voteOrientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
Raport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021, secțiunea III – Comisia
[2019/2213(BUD)]
Comisia pentru bugete
14:30 - 16:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
6Termen pointSituația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2020/2640(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Consiliul
Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
3Termen pointProtecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2664(RSP)]
18:15   Anunțarea rezultatelor      
18:30 - 19:45   A treia sesiune de votare      
84  pointVoturi finale
7Termen pointStrategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020
Propuneri de rezoluție
[2019/2975(RSP)]
42Termen***IpointModificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
Raport  Jonás Fernández (A9-0113/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
45Termen pointPolitica în domeniul concurenței - raport anual 2019
Raport  Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)
Raport privind politica în domeniul concurenței - raportul anual pe 2019
[2019/2131(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
88Termen pointInstituirea unei Subcomisii pentru fiscalitate
[2020/2681(RSO)]
Propunere de decizie în conformitate cu articolele 206 şi 212 din Regulamentul său de procedură
87Termen pointInstituirea unei Comisii speciale pentru lupta împotriva cancerului, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
[2020/2682(RSO)]
Propunere de decizie în conformitate cu articolul 207 din Regulamentul său de procedură
86Termen pointInstituirea unei Comisii speciale privind interferențele străine în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
[2020/2683(RSO)]
Propunere de decizie în conformitate cu articolul 207 din Regulamentul său de procedură
85Termen pointInstituirea unei Comisii speciale privind inteligența artificială în era digitală, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
[2020/2684(RSO)]
Propunere de decizie în conformitate cu articolul 207 din Regulamentul său de procedură
72  pointVotarea amendamentelor
128 pointAmendamente la propuneri de rezoluție - Redeschiderea anchetei care îl vizează pe prim-ministrul Republicii Cehe pentru deturnare de fonduri europene și posibile conflicte de interese
19Termen pointRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
[2019/2210(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
118 pointAmendamente la propunerile de rezoluție - Turismul și transporturile în 2020 și ulterior
22:15   Anunțarea rezultatelor      
09:15 - 11:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Raportori   (2x2') 4'
Grupuri politice60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID7'Verts/ALE6'ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
14:30 - 16:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autor (comisie)5'
Deputaţi60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID7'Verts/ALE6'ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
5item on the agendapointLegea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
40item on the agendapointRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
19item on the agendapointRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
17item on the agendapointRecomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020
  -AmendamenteMarţi, 16 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 19:00
10item on the agendapointConferință privind viitorul Europei
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
45item on the agendapointPolitica în domeniul concurenței - raport anual 2019
Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
6item on the agendapointSituația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
3item on the agendapointProtecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
7item on the agendapointStrategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
42item on the agendapointModificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19
Jonás Fernández (A9-0113/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
88item on the agendapointInstituirea unei Subcomisii pentru fiscalitate
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
87item on the agendapointInstituirea unei Comisii speciale pentru lupta împotriva cancerului, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
86item on the agendapointInstituirea unei Comisii speciale privind interferențele străine în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
85item on the agendapointInstituirea unei Comisii speciale privind inteligența artificială în era digitală, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului său
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
Ultima actualizare: 22 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate