Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 270k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020171kΈκδοση: Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, 22:36
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:15   Πρώτη ψηφοφορία
09:15 - 11:00   Συζήτηση
13:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
13:45 - 15:00   Δεύτερη ψηφοφορία
17:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
17:45 - 19:00   Τρίτη ψηφοφορία
21:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:15   Πρώτη ψηφοφορία      
77  pointΤελική ψηφοφορία
103Προθεσμία pointΣύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός Ένωσης, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνδεση και διάρκεια της εντολής της
[2020/2690(RSO)]
Πρόταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 208 του Κανονισμού
75  pointΨηφοφορίες επί τροπολογιών
16Προθεσμία*pointΔιοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
50Προθεσμία***IpointΈκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
55Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
119 pointΠρώτη δέσμη τροπολογιών σε προτάσεις ψηφίσματος - Οι αντιρατσιστικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του George Floyd
09:15 - 11:00   Συζήτηση       Χρόνος αγόρευσης
102 pointΑρπαγή γαιών και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2689(RSP)]
13:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
13:45 - 15:00   Δεύτερη ψηφοφορία      
113 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
124 voteΔεύτερη δέσμη τροπολογιών σε προτάσεις ψηφίσματος - Οι αντιρατσιστικές διαδηλώσεις μετά τον
θάνατο του George Floyd
125 voteΤροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος - Η νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
126 voteΣύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Report: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
110 voteΤροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
111 voteΤροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος - Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
17:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
17:45 - 19:00   Τρίτη ψηφοφορία      
80 voteΤελικές ψηφοφορίες
89Προθεσμία voteΕπανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
44Προθεσμία voteΤραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2019
[2019/2130(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
33Προθεσμία voteΚατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
Έκθεση:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, Τμήμα III - Επιτροπή
[2019/2213(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
40Προθεσμία voteΣύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Έκθεση:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
[2019/2209(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
19Προθεσμία voteΣύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020
Έκθεση:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020
[2019/2210(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
4Προθεσμία voteΤουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Προθεσμία*voteΔιοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19
Έκθεση:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
50Προθεσμία***IvoteΈκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)
Έκθεση:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
55Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19
Έκθεση:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
90Προθεσμία voteΟι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Προθεσμία voteΗ νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Προθεσμία voteΕυρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:15 - 11:00   Συζήτηση     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointΣύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός Ένωσης, αρμοδιότητες, αριθμητική σύνδεση και διάρκεια της εντολής της
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
16item on the agendapointΔιοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 18 Ιουνίου 2020, 12:00
50item on the agendapointΈκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)
Norbert Lins
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 18 Ιουνίου 2020, 12:00
55item on the agendapointΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19
Loránt Vincze
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 18 Ιουνίου 2020, 12:00
89item on the agendapointΕπανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 19:00
44item on the agendapointΤραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
33item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
40item on the agendapointΣύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
19item on the agendapointΣύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
4item on the agendapointΤουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 16:00
90item on the agendapointΟι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 17:00
5item on the agendapointΗ νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 16:00
6item on the agendapointΗ κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 16:00
3item on the agendapointΕυρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουνίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 16 Ιουνίου 2020, 16:00
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου