Esityslista
BrysselKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020 - Perjantai 19. kesäkuuta 2020 237k
Perjantai 19. kesäkuuta 2020160kVersio: Maanantai 22. kesäkuuta 2020, 22:37
 Esityslistan kohdat
09:00 - 10:15   Ensimmäinen äänestys
09:15 - 11:00   Keskustelu
13:30   Tulosten ilmoittaminen
13:45 - 15:00   Toinen äänestys
17:30   Tulosten ilmoittaminen
17:45 - 19:00   Kolmas äänestys
21:30   Tulosten ilmoittaminen
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 10:15   Ensimmäinen äänestys      
77  pointLopullinen äänestys
103Määräaika pointTutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
[2020/2690(RSO)]
Työjärjestyksen 208 nojalla annettu päätösehdotus
75  pointÄänestykset tarkistuksista
16Määräaika*pointHallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
50Määräaika***IpointPoikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
55Määräaika***IpointEurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
119 pointEnsimmäinen sarja tarkistuksia päätöslauselmaesityksiin - Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
09:15 - 11:00   Keskustelu       Puheajat
102 pointMaananastus ja metsänhävitys Amazoniassa
Komission julkilausuma
[2020/2689(RSP)]
13:30   Tulosten ilmoittaminen      
13:45 - 15:00   Toinen äänestys      
113 voteÄänestykset tarkistuksista
124 voteToinen sarja tarkistuksia päätöslauselmaesityksiin - Rasisminvastaiset mielenosoitukset George
Floydin kuoleman johdosta
125 voteTarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
126 voteEuroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa
2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
110 voteTarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
111 voteTarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
17:30   Tulosten ilmoittaminen      
17:45 - 19:00   Kolmas äänestys      
80 voteLopulliset äänestykset
89Määräaika voteTšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Keskustelu: Keskiviikko 15. tammikuuta 2020
44Määräaika votePankkiunioni – vuosikertomus 2019
Mietintö:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019
[2019/2130(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
33Määräaika voteSuuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio
[2019/2213(BUD)]
Budjettivaliokunta
40Määräaika voteEuroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Mietintö:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
[2019/2209(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
19Määräaika voteEuroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Mietintö:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
[2019/2210(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
4Määräaika voteMatkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
Päätöslauselmaesitykset
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Määräaika*voteHallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi
Mietintö:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
50Määräaika***IvotePoikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)
Mietintö:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
55Määräaika***IvoteEurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi
Mietintö:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
90Määräaika voteRasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
Päätöslauselmaesitykset
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Määräaika voteKiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
Päätöslauselmaesitykset
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Määräaika voteRaja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
Päätöslauselmaesitykset
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Tulosten ilmoittaminen      
09:15 - 11:00   Keskustelu     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointTutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
  -TarkistuksetMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
16item on the agendapointHallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi
  -TarkistuksetKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 18. kesäkuuta 2020, 12:00
50item on the agendapointPoikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)
Norbert Lins
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 18. kesäkuuta 2020, 12:00
55item on the agendapointEurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi
Loránt Vincze
  -TarkistuksetKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 18. kesäkuuta 2020, 12:00
89item on the agendapointTšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 16. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 16. kesäkuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. kesäkuuta 2020, 19:00
44item on the agendapointPankkiunioni – vuosikertomus 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
33item on the agendapointSuuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
40item on the agendapointEuroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
19item on the agendapointEuroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
4item on the agendapointMatkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. kesäkuuta 2020, 16:00
90item on the agendapointRasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 16. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 17:00
5item on the agendapointKiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. kesäkuuta 2020, 16:00
6item on the agendapointSchengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. kesäkuuta 2020, 16:00
3item on the agendapointRaja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 15. kesäkuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. kesäkuuta 2020, 16:00
Päivitetty viimeksi: 22. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö