Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2020 m. birželio 17 d. - Penktadienis, 2020 m. birželio 19 d. 240k
Penktadienis, 2020 m. birželio 19 d.168kVersija: Pirmadienis, 2020 m. birželio 22 d., 22:40
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:15   Pirmasis balsavimas
09:15 - 11:00   Diskusijos
13:30   Rezultatų paskelbimas
13:45 - 15:00   Antrasis balsavimas
17:30   Rezultatų paskelbimas
17:45 - 19:00   Trečiasis balsavimas
21:30   Rezultatų paskelbimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:15   Pirmasis balsavimas      
77  pointGalutinis balsavimas
103Galutinis terminas pointTyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
[2020/2690(RSO)]
Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 208 straipsnį
75  pointBalsavimas dėl pakeitimų
16Galutinis terminas*pointAdministracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
50Galutinis terminas***IpointIšimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas)
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
55Galutinis terminas***IpointEuropos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Konstitucinių reikalų komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
119 pointPirmas pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
09:15 - 11:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
102 pointŽemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje
Komisijos pareiškimas
[2020/2689(RSP)]
13:30   Rezultatų paskelbimas      
13:45 - 15:00   Antrasis balsavimas      
113 voteBalsavimas dėl pakeitimų
124 voteAntras pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirites
125 votePasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
126 voteEuropos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
110 votePasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
111 votePasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
17:30   Rezultatų paskelbimas      
17:45 - 19:00   Trečiasis balsavimas      
80 voteGalutinis balsavimas
89Galutinis terminas voteBylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Diskusijos: Trečiadienis, 2020 m. sausio 15 d.
44Galutinis terminas voteBankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“
[2019/2130(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
33Galutinis terminas vote2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
[2019/2213(BUD)]
Biudžeto komitetas
40Galutinis terminas voteEuropos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Pranešimas:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
[2019/2209(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
19Galutinis terminas voteEuropos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
[2019/2210(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
4Galutinis terminas voteTurizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Galutinis terminas*voteAdministracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos
Pranešimas:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
50Galutinis terminas***IvoteIšimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas)
Pranešimas:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
55Galutinis terminas***IvoteEuropos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį
Pranešimas:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Konstitucinių reikalų komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
90Galutinis terminas voteAntirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Galutinis terminas voteHonkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Galutinis terminas voteEuropos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Rezultatų paskelbimas      
09:15 - 11:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointTyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
16item on the agendapointAdministracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 17 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d., 12:00
50item on the agendapointIšimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 keitimas)
Norbert Lins
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. birželio 17 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d., 12:00
55item on the agendapointEuropos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį
Loránt Vincze
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 17 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d., 12:00
89item on the agendapointBylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. birželio 16 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 19:00
44item on the agendapointBankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
33item on the agendapoint2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
40item on the agendapointEuropos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
19item on the agendapointEuropos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
4item on the agendapointTurizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 16:00
90item on the agendapointAntirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. birželio 17 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. birželio 17 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. birželio 17 d., 17:00
5item on the agendapointHonkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 16:00
6item on the agendapointPadėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 16:00
3item on the agendapointEuropos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. birželio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. birželio 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. birželio 16 d., 16:00
Atnaujinta: 2020 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika