Aġenda
BrussellL-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020 - Il-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020 247k
Il-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020174kVerżjoni: It-Tnejn, 22 ta' Ġunju 2020, 22:41
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 10:15   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
09:15 - 11:00   Dibattitu
13:30   Tħabbir tar-riżultati
13:45 - 15:00   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
17:30   Tħabbir tar-riżultati
17:45 - 19:00   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni
21:30   Tħabbir tar-riżultati
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 10:15   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
77  pointVotazzjoni finali
103Skadenza pointStabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport fl-Unjoni jew barra minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
[2020/2690(RSO)]
Proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 208 tar-Regoli ta' Proċedura
75  pointVotazzjonijiet fuq l-emendi
16Skadenza*pointKooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)
50Skadenza***IpointAppoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)
55Skadenza***IpointInizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)
119 pointEmendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
09:15 - 11:00   Dibattitu       Ħin għad-diskorsi
102 pointĦtif tal-art u deforestazjzoni fl-Amażonja
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2689(RSP)]
13:30   Tħabbir tar-riżultati      
13:45 - 15:00   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
113 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
124 voteIt-tieni ġabra ta' emendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
125 voteEmendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
126 voteRakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
110 voteEmendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
111 voteEmendi għall-Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
17:30   Tħabbir tar-riżultati      
17:45 - 19:00   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni      
80 voteVotazzjonijiet finali
89Skadenza voteIl-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Dibattitu: L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2020
44Skadenza voteUnjoni Bankarja - rapport annwali 2019
Rapport:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019
[2019/2130(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
33Skadenza voteLinji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III
Rapport:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni
[2019/2213(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
40Skadenza voteRakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Rapport:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
[2019/2209(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
19Skadenza voteRakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
Rapport:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
[2019/2210(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
4Skadenza voteTuriżmu u trasport fl-2020 u lil hinn
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Skadenza*voteKooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19
Rapport:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)
50Skadenza***IvoteAppoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)
Rapport:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)
55Skadenza***IvoteInizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
Rapport:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163)
90Skadenza voteIl-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Skadenza voteIl-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Skadenza voteProtezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Tħabbir tar-riżultati      
09:15 - 11:00   Dibattitu     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointStabbiliment ta' kumitat ta' inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport fl-Unjoni jew barra minnha, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
  -EmendiIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
16item on the agendapointKooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19
  -EmendiL-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020, 12:00
50item on the agendapointAppoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)
Norbert Lins
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020, 12:00
55item on the agendapointInizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
Loránt Vincze
  -EmendiL-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020, 12:00
89item on the agendapointIl-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 19:00
44item on the agendapointUnjoni Bankarja - rapport annwali 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
33item on the agendapointLinji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
40item on the agendapointRakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
19item on the agendapointRakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
4item on the agendapointTuriżmu u trasport fl-2020 u lil hinn
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 16:00
90item on the agendapointIl-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"L-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020, 17:00
5item on the agendapointIl-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 16:00
6item on the agendapointIs-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 16:00
3item on the agendapointProtezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 15 ta' Ġunju 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 16 ta' Ġunju 2020, 16:00
Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Ġunju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza