Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 17 iunie 2020 - Vineri, 19 iunie 2020 243k
Vineri, 19 iunie 2020164kVersiune: Luni, 22 iunie 2020, 22:43
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 10:15   Prima sesiune de votare
09:15 - 11:00   Dezbatere
13:30   Anunțarea rezultatelor
13:45 - 15:00   A doua sesiune de votare
17:30   Anunțarea rezultatelor
17:45 - 19:00   A treia sesiune de votare
21:30   Anunțarea rezultatelor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 10:15   Prima sesiune de votare      
77  pointVot final
103Termen pointInstituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii, atribuțiile, componența numerică și durata mandatul său
[2020/2690(RSO)]
Propunere de decizie în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul său de procedură
75  pointVotarea amendamentelor
16Termen*pointCooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
50Termen***IpointMăsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013]
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
55Termen***IpointIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
119 pointPrima serie de amendamente la propunerile de rezoluții - Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
09:15 - 11:00   Dezbatere       Timpul afectat luărilor de cuvânt
102 pointAcapararea terenurilor și defrișările în regiunea amazoniană
Declarație a Comisiei
[2020/2689(RSP)]
13:30   Anunțarea rezultatelor      
13:45 - 15:00   A doua sesiune de votare      
113 voteVotarea amendamentelor
124 voteA doua serie de amendamente la propunerile de rezoluții - Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
125 voteAmendamente la propunerile de rezoluții - Legea adoptată de Republica Populară Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
126 voteRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare summitului din iunie 2020
Raport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
110 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
111 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
17:30   Anunțarea rezultatelor      
17:45 - 19:00   A treia sesiune de votare      
80 voteVoturi finale
89Termen voteRedeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese
Propuneri de rezoluție
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Dezbatere: Miercuri, 15 ianuarie 2020
44Termen voteUniunea bancară - raport anual 2019
Raport  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2019
[2019/2130(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
33Termen voteOrientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a
Raport  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021, secțiunea III – Comisia
[2019/2213(BUD)]
Comisia pentru bugete
40Termen voteRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Raport  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
[2019/2209(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
19Termen voteRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Raport  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
[2019/2210(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
4Termen voteTurismul și transporturile în 2020 și ulterior
Propuneri de rezoluție
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Termen*voteCooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19
Raport
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
50Termen***IvoteMăsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013]
Raport  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
55Termen***IvoteIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
Raport  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
90Termen voteProtestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
Propuneri de rezoluție
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Termen voteLegea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
Propuneri de rezoluție
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Termen votePropuneri de rezoluție - Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Termen voteProtecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
Propuneri de rezoluție
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Anunțarea rezultatelor      
09:15 - 11:00   Dezbatere     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointInstituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii, atribuțiile, componența numerică și durata mandatul său
  -AmendamenteLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
16item on the agendapointCooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19
  -AmendamenteMiercuri, 17 iunie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 18 iunie 2020, 12:00
50item on the agendapointMăsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013]
Norbert Lins
  -Amendamente; respingereMiercuri, 17 iunie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 18 iunie 2020, 12:00
55item on the agendapointIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
Loránt Vincze
  -AmendamenteMiercuri, 17 iunie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Joi, 18 iunie 2020, 12:00
89item on the agendapointRedeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 16 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 16 iunie 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 19:00
44item on the agendapointUniunea bancară - raport anual 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
33item on the agendapointOrientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
40item on the agendapointRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
19item on the agendapointRecomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -AmendamenteMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 15 iunie 2020, 19:00
4item on the agendapointTurismul și transporturile în 2020 și ulterior
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
90item on the agendapointProtestele antirasiste în urma morții lui George Floyd
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 16 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 17 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 17 iunie 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Miercuri, 17 iunie 2020, 17:00
5item on the agendapointLegea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
6item on the agendapointSituația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
3item on the agendapointProtecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 10 iunie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 15 iunie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 15 iunie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 16 iunie 2020, 16:00
Ultima actualizare: 22 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate