Program
BruselStreda, 17. júna 2020 - Piatok, 19. júna 2020 245k
Piatok, 19. júna 2020172kVerzia: Pondelok, 22. júna 2020, 22:43
 Body programu
09:00 - 10:15   Prvé hlasovanie
09:15 - 11:00   Rozprava
13:30   Oznámenie výsledkov
13:45 - 15:00   Druhé hlasovanie
17:30   Oznámenie výsledkov
17:45 - 19:00   Tretie hlasovanie
21:30   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 10:15   Prvé hlasovanie      
77  pointZáverečné hlasovanie
103Termín pointZriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho povinností, počtu členov a funkčného obdobia
[2020/2690(RSO)]
Návrh rozhodnutia v súlade s článkom 208 rokovacieho poriadku
75  pointHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
16Termín*pointAdministratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
50Termín***IpointVýnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
55Termín***IpointEurópska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Výbor pre ústavné veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
119 pointPrvý súbor pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení – Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
09:15 - 11:00   Rozprava       Rečnícky čas
102 pointZaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii
Vyhlásenie Komisie
[2020/2689(RSP)]
13:30   Oznámenie výsledkov      
13:45 - 15:00   Druhé hlasovanie      
113 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
124 voteDruhý súbor pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení – Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
125 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
126 voteOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020
Správa: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
110 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Situácia v schengenskom priestore v dôsledku pandémie COVID-19
111 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
17:30   Oznámenie výsledkov      
17:45 - 19:00   Tretie hlasovanie      
80 voteZáverečné hlasovanie
89Termín voteObnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
Návrhy uznesení
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Rozprava: Streda, 15. januára 2020
44Termín voteBanková únia – výročná správa za rok 2019
Správa:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2019
[2019/2130(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
33Termín voteUsmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III
Správa:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III – Komisia
[2019/2213(BUD)]
Výbor pre rozpočet
40Termín voteOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020
Správa:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020
[2019/2209(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
19Termín voteOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020
Správa:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020
[2019/2210(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
4Termín voteCestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
Návrhy uznesení
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Termín*voteAdministratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19
Správa:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
50Termín***IvoteVýnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)
Správa:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
55Termín***IvoteEurópska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Správa:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Výbor pre ústavné veci

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
90Termín voteProtesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
Návrhy uznesení
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Termín voteZákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
Návrhy uznesení
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Termín voteNávrhy uznesení - Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Termín voteEurópska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrhy uznesení
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Oznámenie výsledkov      
09:15 - 11:00   Rozprava     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointZriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho povinností, počtu členov a funkčného obdobia
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 15. júna 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 15. júna 2020, 19:00
16item on the agendapointAdministratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 17. júna 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 18. júna 2020, 12:00
50item on the agendapointVýnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)
Norbert Lins
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 17. júna 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 18. júna 2020, 12:00
55item on the agendapointEurópska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Loránt Vincze
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 17. júna 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 18. júna 2020, 12:00
89item on the agendapointObnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov
  -Návrhy uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 16. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 16. júna 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 16. júna 2020, 19:00
44item on the agendapointBanková únia – výročná správa za rok 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 15. júna 2020, 19:00
33item on the agendapointUsmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 15. júna 2020, 19:00
40item on the agendapointOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 15. júna 2020, 19:00
19item on the agendapointOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 15. júna 2020, 19:00
4item on the agendapointCestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
  -Návrhy uzneseníStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 16. júna 2020, 16:00
90item on the agendapointProtesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda
  -Návrhy uzneseníUtorok, 16. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 17. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 17. júna 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 17. júna 2020, 17:00
5item on the agendapointZákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu
  -Návrhy uzneseníStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 16. júna 2020, 16:00
6item on the agendapointSituácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 16. júna 2020, 16:00
3item on the agendapointEurópska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19
  -Návrhy uzneseníStreda, 10. júna 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 15. júna 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 16. júna 2020, 16:00
Posledná úprava: 22. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia