Dnevni red
BruseljSreda, 17. junij 2020 - Petek, 19. junij 2020 235k
Petek, 19. junij 2020164kRazličica: Ponedeljek, 22. junij 2020, 22:44
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:15   Prvo glasovanje
09:15 - 11:00   Razprava
13:30   Razglasitev izida
13:45 - 15:00   Drugo glasovanje
17:30   Razglasitev izida
17:45 - 19:00   Tretje glasovanje
21:30   Razglasitev izida
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:15   Prvo glasovanje      
77  pointKončno glasovanje
103Rok pointUstanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata
[2020/2690(RSO)]
Predlog sklepa v skladu s členom 208 Poslovnika
75  pointGlasovanje o predlogih sprememb
16Rok*pointUpravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
50Rok***IpointIzredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
55Rok***IpointEvropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Odbor za ustavne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
119 pointPredlogi sprememb k predlogom resolucij – Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
09:15 - 11:00   Razprava       Čas za govor
102 pointPrilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji
Izjava Komisije
[2020/2689(RSP)]
13:30   Razglasitev izida      
13:45 - 15:00   Drugo glasovanje      
113 voteGlasovanje o predlogih sprememb
124 voteDrugi sveženj predlogov sprememb k predlogom resolucij – Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
125 votePredlogi sprememb k predlogom resolucij – Zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
126 votePriporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020
Poročilo: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
110 votePredlogi sprememb k predlogom resolucij – Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
111 votePredlogi sprememb k predlogom resolucij – Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v okviru krize zaradi covida-19
17:30   Razglasitev izida      
17:45 - 19:00   Tretje glasovanje      
80 voteKončno glasovanje
89Rok voteNadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
Predlogi resolucij
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Razprava: Sreda, 15. januar 2020
44Rok voteBančna unija – letno poročilo za leto 2019
Poročilo:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019
[2019/2130(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
33Rok voteSmernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Poročilo:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija
[2019/2213(BUD)]
Odbor za proračun
40Rok votePriporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020
Poročilo:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020
[2019/2209(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
19Rok votePriporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020
Poročilo:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020
[2019/2210(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
4Rok voteTurizem in promet v letu 2020 in pozneje
Predlogi resolucij
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Rok*voteUpravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19
Poročilo:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
50Rok***IvoteIzredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)
Poročilo:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
55Rok***IvoteEvropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19
Poročilo:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Odbor za ustavne zadeve

Zahteva za nujni postopek (člen 143 Poslovnika)
90Rok voteProtirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
Predlogi resolucij
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Rok voteZakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
Predlogi resolucij
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Rok votePredlogi resolucij - Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Rok voteEvropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19
Predlogi resolucij
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Razglasitev izida      
09:15 - 11:00   Razprava     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointUstanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata
  -Predlogi spremembPonedeljek, 15. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
16item on the agendapointUpravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19
  -Predlogi spremembSreda, 17. junij 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 18. junij 2020, 12:00
50item on the agendapointIzredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)
Norbert Lins
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 17. junij 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 18. junij 2020, 12:00
55item on the agendapointEvropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19
Loránt Vincze
  -Predlogi spremembSreda, 17. junij 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 18. junij 2020, 12:00
89item on the agendapointNadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 16. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 16. junij 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 19:00
44item on the agendapointBančna unija – letno poročilo za leto 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -Predlogi spremembSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
33item on the agendapointSmernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -Predlogi spremembSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
40item on the agendapointPriporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -Predlogi spremembSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
19item on the agendapointPriporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -Predlogi spremembSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
4item on the agendapointTurizem in promet v letu 2020 in pozneje
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
90item on the agendapointProtirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda
  -Predlogi resolucijTorek, 16. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 17. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 17. junij 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 17. junij 2020, 17:00
5item on the agendapointZakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
6item on the agendapointStanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
3item on the agendapointEvropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19
  -Predlogi resolucijSreda, 10. junij 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 15. junij 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 16. junij 2020, 16:00
Zadnja posodobitev: 22. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov