Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 17 juni 2020 - Fredagen den 19 juni 2020 239k
Fredagen den 19 juni 2020167kUtgåva: Måndagen den 22 juni 2020, 22:44
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:15   Första omröstningen
09:15 - 11:00   Debatt
13:30   Meddelande av resultat
13:45 - 15:00   Andra omröstningen
17:30   Meddelande av resultat
17:45 - 19:00   Tredje omröstningen
21:30   Meddelande av resultat
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:15   Första omröstningen      
77  pointSlutomröstning
103Tidsfrist pointTillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför unionen, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod
[2020/2690(RSO)]
Förslag till beslut i enlighet med artikel 208 i arbetsordningen
75  pointOmröstning om ändringsförslag
16Tidsfrist*pointAdministrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
50Tidsfrist***IpointExceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
55Tidsfrist***IpointDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
119 pointFörsta omgången ändringsförslag till resolutionsförslag – Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död
09:15 - 11:00   Debatt       Talartid
102 pointMarkrofferi och avskogning i Amazonas
Uttalande av kommissionen
[2020/2689(RSP)]
13:30   Meddelande av resultat      
13:45 - 15:00   Andra omröstningen      
113 voteOmröstning om ändringsförslag
124 voteAndra omgången ändringsförslag till resolutionsförslag – Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död
125 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av
att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
126 voteEuropaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
Betänkande: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
110 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet
111 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen
17:30   Meddelande av resultat      
17:45 - 19:00   Tredje omröstningen      
80 voteSlutomröstning
89Tidsfrist voteÅterupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
Resolutionsförslag
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Debatt: Onsdagen den 15 januari 2020
44Tidsfrist voteBankunionen – årsrapport 2019
Betänkande:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Betänkande om bankunionen – årsrapport 2019
[2019/2130(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
33Tidsfrist voteRiktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III
Betänkande:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen
[2019/2213(BUD)]
Budgetutskottet
40Tidsfrist voteEuropaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
Betänkande:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
[2019/2209(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
19Tidsfrist voteEuropaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020
Betänkande:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020
[2019/2210(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
4Tidsfrist voteTurism och transport under 2020 och därefter
Resolutionsförslag
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Tidsfrist*voteAdministrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin
Betänkande:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
50Tidsfrist***IvoteExceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)
Betänkande:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
55Tidsfrist***IvoteDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
Betänkande:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
90Tidsfrist voteProtesterna mot rasism till följd av George Floyds död
Resolutionsförslag
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Tidsfrist voteKinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
Resolutionsförslag
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Tidsfrist voteResolutionsförslag - Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Tidsfrist voteEuropeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen
Resolutionsförslag
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Meddelande av resultat      
09:15 - 11:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointTillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför unionen, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod
  -ÄndringsförslagMåndagen den 15 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
16item on the agendapointAdministrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 17 juni 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 18 juni 2020, 12:00
50item on the agendapointExceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)
Norbert Lins
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 17 juni 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 18 juni 2020, 12:00
55item on the agendapointDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
Loránt Vincze
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 17 juni 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 18 juni 2020, 12:00
89item on the agendapointÅterupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
  -ResolutionsförslagMåndagen den 15 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 16 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 16 juni 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 19:00
44item on the agendapointBankunionen – årsrapport 2019
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
33item on the agendapointRiktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
40item on the agendapointEuropaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
19item on the agendapointEuropaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
4item on the agendapointTurism och transport under 2020 och därefter
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
90item on the agendapointProtesterna mot rasism till följd av George Floyds död
  -ResolutionsförslagTisdagen den 16 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 17 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 17 juni 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 17 juni 2020, 17:00
5item on the agendapointKinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
6item on the agendapointSituationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
3item on the agendapointEuropeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
Senaste uppdatering: 23 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy