Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 8. juli 2020 - Fredag den 10. juli 2020 230k
Onsdag den 8. juli 2020178kUdgave: Onsdag den 8. juli 2020, 14:41
 Punkter på dagsordenen
14:00   Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
14:15 - 17:45   Forhandling
16:30 - 17:45   Første afstemningsrunde
19:00 - 21:00   Forhandling
20:00   Meddelelse af resultater
20:30 - 21:45   Anden afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

14:00   Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen      
85 pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
14:15 - 17:45   Forhandling       Taletid
15 pointFremlæggelse af det tyske formandskabs aktivitetsprogram
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2667(RSP)]
  pointForhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 19. juni og den 17. og 18. juli 2020
17 -Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 19. juni 2020
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2669(RSP)]
90 -Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juli 2020
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Første afstemningsrunde      
124 voteFørste afstemningsrunde
54 voteHemmelige afstemninger
4 voteUdnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten
Betænkning:  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Helga Berger til medlem af Revisionsretten
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Budgetkontroludvalget
50 voteUdnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning:  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Betænkning om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
56 voteAfstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
59 vote***I (ENVI) Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
140 vote***I (ENVI) Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
57 voteEnkelt afstemning
30***IvoteÆndring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
Betænkning:  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
25*voteÆndring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen
Betænkning:  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen.
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
16 voteInternationale og nationale forældrebortførelser af børn fra EU i Japan
Forslag til beslutning
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
Forretningsordenens artikel 227
36 voteRettigheder for personer med intellektuelle funktionsnedsættelser og deres familier i covid-19-krisen
Forslag til beslutning
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
Forretningsordenens artikel 227
110 voteAfstemninger om indlæg til forretningsordenen (forretningsordenens artikel 67, stk. 1)
61 voteSærlige regler om udstationering af førere i vejtransportsektoren samt håndhævelseskrav
Indstilling ved andenbehandling: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
66 voteDaglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer
Indstilling ved andenbehandling: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
114 voteTilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
Indstilling ved andenbehandling: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
58 voteAfstemning om ændringsforslag
107 voteÆndring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen
Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
74 voteDen Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019
Betænkning: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Budgetudvalget
75 voteKontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
Betænkning: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Budgetkontroludvalget
19:00 - 21:00   Forhandling       Taletid
44Frist pointEn samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2686(RSP)]
48Frist pointEU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2691(RSP)]
20:00   Meddelelse af resultater      
127 pointMeddelelse af resultater
20:30 - 21:45   Anden afstemningsrunde      
125 voteAnden afstemningsrunde
67 voteAfstemning om ændringsforslag
121Frist***IIvoteSærlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav
Indstilling ved andenbehandling:  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og af forordning (EU) nr. 1024/2012
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
122Frist***IIvoteDaglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer
Indstilling ved andenbehandling:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
123Frist***IIvoteTilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
Indstilling ved andenbehandling:  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
76 voteBeskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2018
Betænkning: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Budgetkontroludvalget
14:15 - 17:45   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Medlemmer90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Medlemmer44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointEn samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
  -Forslag til beslutningOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 6. juli 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 6. juli 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 12:00
48item on the agendapointEU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
  -Forslag til beslutningMandag den 6. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 7. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 7. juli 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 19:00
121item on the agendapointSærlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren og håndhævelseskrav
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
122item on the agendapointDaglig og ugentlig køretid, minimumspauser og hviletid samt lokalisering ved hjælp af takografer
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
123item on the agendapointTilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
Seneste opdatering: 8. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik