Napirend
Brüsszel2020. július 8., Szerda - 2020. július 10., Péntek 227k
2020. július 8., szerda177kVáltozat: 2020. július 8., szerda, 15:39
 Napirendi pontok
14:00   Az ülésszak folytatása és ügyrend
14:15 - 17:45   Viták
16:30 - 17:45   Első szavazás
19:00 - 21:00   Viták
20:00   Eredmények bejelentése
20:30 - 21:45   Második szavazás
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

14:00   Az ülésszak folytatása és ügyrend      
85 pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
14:15 - 17:45   Viták       Felszólalási  idő
15 pointA német elnökség tevékenységi programjának bemutatása
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2667(RSP)]
  pointKözös vita - Az Európai Tanács 2020. június 19-i és július 17–18-i ülései
17 -Az Európai Tanács 2020. június 19-i ülésének következtetései
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2669(RSP)]
90 -Az Európai Tanács július 17–18-i ülésének előkészítése
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Első szavazás      
124 voteElső szavazás
54 voteTitkos szavazások
4 voteHelga Berger kinevezése a Számvevőszék tagjának
Jelentés:  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Jelentés Helga Berger kinevezéséről a Számvevőszék tagjának
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
50 voteAz Európai Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése
Jelentés:  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Jelentés az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
56 voteSzavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)
59 vote***I (ENVI) Átmeneti rendelkezések a Covid19-válság hatásának kezelésére (az (EU) 2016/1628 rendelet módosítása)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)
140 vote***I (ENVI) A koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzése és az ilyen gyógyszerekkel való ellátás
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Sürgősségi eljárás iránti kérelem (az eljárási szabályzat 163. cikke)
57 voteEgyetlen szavazások
30***IvoteAz 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosítása
Jelentés:  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
25*voteAz (EU) 2017/2454 rendelet módosítása az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt
Jelentés:  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Jelentés az (EU) 2017/2454 rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
16 voteUniós gyermekek Japánba(n) történő, nemzetközi és belföldi jogellenes elviteléről
Állásfoglalási indítvány
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
Az eljárási szabályzat 227. cikke
36 voteAz értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik jogai a Covid19-válság idején
Állásfoglalási indítvány
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
Az eljárási szabályzat 227. cikke
110 voteSzavazás eljárási indítványokról (az eljárási szabályzat 67. cikkének (1) bekezdése)
61 voteA közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények
Ajánlás második olvasatra: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
66 voteMaximális napi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és menetíró készülékkel történő helymeghatározás
Ajánlás második olvasatra: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
114 voteAlkalmazkodás a közúti fuvarozási ágazat fejleményeihez
Ajánlás második olvasatra: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
58 voteSzavazás a módosításokról
107 voteAz (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról
Jelentés: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
74 voteAz Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei - 2019. évi éves jelentés
Jelentés: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Költségvetési Bizottság
75 voteAz Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése - 2018. évi éves jelentés
Jelentés: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
19:00 - 21:00   Viták       Felszólalási  idő
44Határidő pointA pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló, átfogó uniós szakpolitika – a Bizottság cselekvési terve és egyéb újabb fejlemények
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2686(RSP)]
48Határidő pointAz EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2691(RSP)]
20:00   Eredmények bejelentése      
127 pointEredmények bejelentése
20:30 - 21:45   Második szavazás      
125 voteMásodik szavazás
67 voteSzavazás a módosításokról
121Határidő***IIvoteA közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények
Ajánlás második olvasatra:  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Ajánlás második olvasatra a közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
122Határidő***IIvoteNapi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró készülékkel történő helymeghatározás
Ajánlás második olvasatra:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Ajánlástervezet második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
123Határidő***IIvoteAlkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez
Ajánlás második olvasatra:  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Ajánlás második olvasatra az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
76 voteAz Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés
Jelentés: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
14:15 - 17:45   Viták     item on the agenda
Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt)15'
Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)30'
Képviselők90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)20'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Képviselők44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointA pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló, átfogó uniós szakpolitika – a Bizottság cselekvési terve és egyéb újabb fejlemények
  -Állásfoglalási indítványok2020. július 1., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. július 6., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. július 6., hétfő, 20:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. július 7., kedd, 12:00
48item on the agendapointAz EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája
  -Állásfoglalási indítványok2020. július 6., hétfő, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. július 7., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. július 7., kedd, 14:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. július 7., kedd, 19:00
121item on the agendapointA közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Módosítások; elutasítás2020. július 1., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. július 6., hétfő, 19:00
122item on the agendapointNapi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró készülékkel történő helymeghatározás
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Módosítások; elutasítás2020. július 1., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. július 6., hétfő, 19:00
123item on the agendapointAlkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Módosítások; elutasítás2020. július 1., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. július 6., hétfő, 19:00
Utolsó frissítés: 2020. július 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat