Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 8 iulie 2020 - Vineri, 10 iulie 2020 227k
Miercuri, 8 iulie 2020174kVersiune: Miercuri, 8 iulie 2020, 14:29
 Puncte de pe ordinea de zi
14:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
14:15 - 17:45   Dezbateri
16:30 - 17:45   Prima sesiune de votare
19:00 - 21:00   Dezbateri
20:00   Anunțarea rezultatelor
20:30 - 21:45   A doua sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

14:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor      
85 pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
14:15 - 17:45   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
15 pointPrezentarea programului de activități al Președinției germane
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2020/2667(RSP)]
  pointDezbatere comună - Reuniunile Consiliului European din 19 iunie și din 17-18 iulie 2020
17 -Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2020/2669(RSP)]
90 -Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 iulie 2020
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Prima sesiune de votare      
124 votePrima sesiune de votare
54 voteVoturi secrete
4 voteNominalizarea Helgăi Berger la funcția de membru al Curții de Conturi
Raport  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Raport referitor la nominalizarea Helgăi Berger la funcția de membru al Curții de Conturi
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Comisia pentru control bugetar
50 voteNumirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)
Raport  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Raport referitor la propunerea de numire a directorului executive al Autorității Bancare Europene (ABE)
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
56 voteVoturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
59 vote***I (ENVI) Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628]
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
140 vote***I (ENVI) Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19
COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
57 voteVoturi unice
30***IvoteModificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Raport  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
25*voteModificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
Raport  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
16 voteRăpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia
Propunere de rezoluţie
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
Articolul 227 din Regulamentul de procedură
36 voteDrepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei COVID-19
Propunere de rezoluţie
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
Articolul 227 din Regulamentul de procedură
110 voteVotarea moțiunilor de procedură [articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)]
61 voteCerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
Recomandare pentru a doua lectură: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Comisia pentru transport și turism
66 voteDuratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
Recomandare pentru a doua lectură: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Comisia pentru transport și turism
114 voteAdaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
Recomandare pentru a doua lectură: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Comisia pentru transport și turism
58 voteVotarea amendamentelor
107 voteModificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
74 voteActivitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raport: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Comisia pentru bugete
75 voteControlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
Raport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Comisia pentru control bugetar
19:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
44Termen pointO politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2020/2686(RSP)]
48Termen pointStrategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2020/2691(RSP)]
20:00   Anunțarea rezultatelor      
127 pointAnunțarea rezultatelor
20:30 - 21:45   A doua sesiune de votare      
125 voteA doua sesiune de votare
67 voteVotarea amendamentelor
121Termen***IIvoteCerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
Recomandare pentru a doua lectură :  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Comisia pentru transport și turism
122Termen***IIvoteDuratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
Recomandare pentru a doua lectură :  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Comisia pentru transport și turism
123Termen***IIvoteAdaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
Recomandare pentru a doua lectură :  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Comisia pentru transport și turism
76 voteProtecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raportul anual 2018
Raport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Comisia pentru control bugetar
14:15 - 17:45   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)15'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Deputaţi90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Deputaţi44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointO politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 6 iulie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieLuni, 6 iulie 2020, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 7 iulie 2020, 12:00
48item on the agendapointStrategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 6 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 7 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieMarţi, 7 iulie 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 7 iulie 2020, 19:00
121item on the agendapointCerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
122item on the agendapointDuratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
123item on the agendapointAdaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
Ultima actualizare: 8 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate