Pořad jednání
Brusel
Středa, 8. července 2020 - Pátek, 10. července 2020 227k
Čtvrtek, 9. července 2020178kVerze: Středa, 8. července 2020, 15:10
 Body k pořadu jednání
09:00   Oznámení výsledků
09:15 - 10:30   První hlasování
09:15 - 11:30   Rozpravy
14:15   Oznámení výsledků
14:30 - 15:45   Druhé hlasování
14:30 - 16:30   Rozpravy
18:15   Oznámení výsledků
18:30 - 19:45   Třetí hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00   Oznámení výsledků      
135 pointOznámení výsledků
09:15 - 10:30   První hlasování      
126 votePrvní hlasování
108 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
109 votePozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
82 votePozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj
Návrhy usnesení
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSR –Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
42 -Výroční zpráva o lidských právech za rok 2019
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka
[2020/2706(RSP)]
94 -Situace v Bělorusku
[2020/2707(RSP)]
14:15   Oznámení výsledků      
128 pointOznámení výsledků
14:30 - 15:45   Druhé hlasování      
129 voteDruhé hlasování
65 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
28Lhůta***IvoteEvropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu s ohledem na rozšířením onemocnění COVID-19
Zpráva:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Výbor pro ústavní záležitosti
102Lhůta voteHlavní směry politik zaměstnanosti členských států
Zpráva: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
103Lhůta voteNávrh opravného rozpočtu č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku
Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Rozpočtový výbor
100 votePozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Strategie v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Rozpravy       Řečnická doba
96Lhůta pointStrategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2020/2531(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
47 pointPodpora procesu začleňování Romů v Evropě v příštím desetiletí
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2692(RSP)]
106 pointSoučasný stav jednání Rady o nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2709(RSP)]
18:15   Oznámení výsledků      
130 pointOznámení výsledků
18:30 - 19:45   Třetí hlasování      
131 voteTřetí hlasování
72 voteKonečná hlasování
24Lhůta*voteZměna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19
Zpráva:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
26Lhůta voteFinanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva:  David Cormand (A9-0081/2020)
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
[2019/2126(INI)]
Rozpočtový výbor
9Lhůta voteKontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
[2019/2127(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
8Lhůta voteOchrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům – výroční zprávě za rok 2018
[2019/2128(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
97Lhůta voteHumanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
Návrhy usnesení
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Rozprava: Středa, 18. prosince 2019
81 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
78Lhůta voteNámitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu
[2020/2671(RSP)]
80 votePozměňovací návrhy k návrhům usnesení - Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury
Návrhy usnesení
[2020/2549(RSP)]
(Rozprava: 10/02/2020)
101Lhůta voteUzavření projednávané dohody mezi EU a Novým Zélandem o výměně osobních údajů za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu
Zpráva: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
116 votePozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
09:15 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí)15'
Poslanci90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)25'
Autor (výbor)5'
Poslanci44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEvropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu s ohledem na rozšířením onemocnění COVID-19
Loránt Vincze
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPondělí, 6. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
102item on the agendapointHlavní směry politik zaměstnanosti členských států
  -Pozměňovací návrhyPátek, 3. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
103item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku
  -Pozměňovací návrhyPátek, 3. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
96item on the agendapointStrategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 6. července 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 7. července 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníÚterý, 7. července 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 7. července 2020, 19:00
24item on the agendapointZměna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -Pozměňovací návrhyPátek, 3. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
26item on the agendapointFinanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 1. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
9item on the agendapointKontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 1. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
8item on the agendapointOchrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 1. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
97item on the agendapointHumanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
  -Návrhy usneseníPondělí, 6. července 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 7. července 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 7. července 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 7. července 2020, 19:00
78item on the agendapointNámitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu
  -Pozměňovací návrhyStředa, 1. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
101item on the agendapointUzavření projednávané dohody mezi EU a Novým Zélandem o výměně osobních údajů za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 6. července 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 6. července 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 8. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí